Celkové aktíva banky vďaka fúzii českej a slovenskej pobočky v jednu vzrástli o 46 % na 18,58 miliardy euro.
Štvrtok
17.04.2014
UniCredit Bank minulý rok dokončila cezhraničnú fúziu českej a slovenskej banky. Zvýšila aj počet partnerských miest.
 

Každoročne sa firmy ohliadajú za uplynulým rokom a hodnotia úspechy a neúspechy. Banka UniCredit Bank, ktorá sa ako jediná na tuzemskom trhu rozvíja na báze franchisingu, nie je výnimkou. Z informácií, ktoré spoločnosť zverejnila, vyplýva, že hospodárila so ziskom 120 miliónov euro. Ak výsledok porovnáme s rokom 2012, ide o podobný zisk. V minulom roku tiež dokončila cezhraničnú fúziu českej a slovenskej pobočky do jednej pôsobiacej v ČR.

Čistý výnos z úrokov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia dosiahol 284 miliónov euro, čo je viac o 15 % ako minulý rok. Čisté výnosy z poplatkov a provízií vzrástli o 38 % na 112 miliónov euro. „Aj napriek dlhodobo trvajúcemu prostrediu nízkych úrokových sadzieb sme medziročne zvýšili úroveň oboch ukazovateľov. Ak očistíme vplyv fúzie a zmenu metodiky účtovania, tak sú úrokové výnosy približne v rovnakej výške ako v minulom roku a čistý výnos z poplatkov a provízií vzrástol o 7 %,“ povedal Gregor Hofstaetter-Pobst, finančný riaditeľ UniCredit Bank.

Ku koncu roka sa zvýšil aj počet pobočiek banky, ktorých prevádzkoval 168, z čoho 48 fungovalo na báze franchisovej spolupráce. V ich rozvoji, či už vlastných, či partnerských, chce banka naďalej pokračovať. Tento rok v marci tiež prišlo na základe strategického rozhodnutia skupiny UniCredit prevziať leasingové spoločnosti UniCredit Leasing v ČR a na Slovensku do portfólia banky.


Populárne na fóre