Záujemca o licenciu na prevádzkovanie pobočky Raiffeisen banky zaplatí jednorazový vstupný poplatok vo výške 30 tisíc Eur. Ďalej si musí pripraviť 20 tisíc Eur na vratnú kauciu, ktorá je viazaná na celú dobu trvania zmluvného vzťahu.
Štvrtok
13.02.2014
Slovenská Raiffeisen banka plánuje ďalší rozvoj, hľadá nových partnerov. Je novinkou v Katalógu franchis.
 

Aj keď je rozvoj bánk na báze franchisingu v zahraničí pomerne populárny, na Slovensku nájdeme zatiaľ iba jednu banku, ktorá sa týmto spôsobom na tuzemskom trhu rozvíja. Je ňou Raiffeisen banka, ktorá prvé partnerské pobočky otvorila v novembri 2012. Momentálne ich tu prevádzkuje 12, z ktorých 10 je v rukách partnerov. „Našim cieľom v tomto roku je ich počet zvýšiť. Nové pobočky otvoríme na celkom území Slovenska,“ hovorí Martin Krajniak, riaditeľ marketingu a PR, s tým, že v nasledujúcom období bude banka pracovať nielen na ďalšom rozširovaní pobočkovej siete, ale tiež na jej optimalizácii.

Ak chce byť banka v dnešnej dobe dlhodobo úspešná na súčasnom bankovom trhu, musí sa sústrediť na zefektívnenie prevádzky a nákladov. Preto si vybrala cestu rozvoja založenú na princípe franchisingu. „Banka tak vníma model založený na báze franchisingu ako príležitosť výrazne zrýchliť svoju expanziu pri udržaní prevádzkových nákladov na čo najnižšej úrovni,“ vysvetľuje Martin Krajniak.

Nič nie je zadarmo

Záujemca o licenciu na prevádzkovanie pobočky Raiffeisen banky zaplatí jednorazový vstupný poplatok vo výške 30 tisíc Eur. Ďalej si musí pripraviť 20 tisíc Eur na vratnú kauciu, ktorá je viazaná na celú dobu trvania zmluvného vzťahu. Ten sa uzatvára na 5 rokov s možnosťou predĺženia. Vratná kaucia je od partnerov vyberaná pre prípad poškodenia zariadenia, ktoré má v prenájme a pre prípadne vzniknuté škody. Ďalší poplatkom, ktorý partner banke mesačne odvádza, sa pohybuje vo výške 3 % z výšky jeho fakturovaných provízií.

Za vynaložené investície získa partner Raiffeisen banky okrem pomoci pri riadení pobočky a vytváraní vzťahu s klientmi, tiež podporu pri príprave a realizácii akvizícií alebo pri vytváraní a realizácii lokálnych pobočkových marketingových aktivít. Banka mu tiež pomôže pri výbere zamestnancov pobočky, riadení a vzdelávaní.

Pre viac informácií o tejto franchisingovej príležitosti navštívte stránky v našom katalógu


Populárne na fóre