FRANCHISING REPORT 2012

Poradenská spoločnosť PROFIT system® vydáva tretiu ucelenú správy o českom franchisovom trhu.
 

Franchising Report Česká republika 2012 je jedinečným zdrojom informácií pre verejnosť i potenciálnych poskytovateľov franchisových, agentúrnych či partnerských systémov. Začínajúcim podnikateľom v oblasti franchisingu môže report poradiť, ako sa orientovať na trhu franchisingu, pri výbere jednotlivých odvetví a konkurenčného prostredia. Manažéri franchisových konceptov môžu vďaka reportu analyzovať vývoj v oblasti, v ktorej pôsobia. Správa o českom franchisovom trhu obsahuje popis jednotlivých odvetví, v ktorých môžete tento systém riadenia nájsť. Autori komplexne popisujú nové trendy v oblasti franchisových, prípadne partnerských systémov. Autorom prieskumu a správy je medzinárodná poradenská spoločnosť PROFIT system franchise services s.r.o.

V publikácii Franchising Report Česká republika 2012 nájdete napr. detailne popísanú:

  • dynamiku rozvoja a štruktúru českého franchisového trhu,,
  • dynamiku rozvoja a štruktúru jednotlivých odvetví,
  • dôkladnú analýzu právnych predpisov a vzťahov v rôznych oblastiach priemyslu,
  • podrobnejšiu klasifikáciu odvetvia, ktorá umožňuje hlbšiu analýzu jednotlivých systémov v s výhľadom nových možností na trhu,
  • nové trendy, vývoj, ich príčiny,
  • príjmy a investície,
  • popis činnosti zahraničných investorov a ich podiel na trhu,
  • zamestnanosť na českom franchisovom trhu podľa odvetvia,
  • české franchisové podnikanie v zahraničí,
  • špecifickosť a celkový popis trhu s odkazom i na médiá a udalosti súvisiace s franchisovým trhom na Slovensku.

Výsledky sú prezentované v tabuľkách a grafoch v 50 stránkovej tlačenej správe o franchisingu v Českej republike v roku 2012. Publikácia je najväčším prehľadom informácií o franchisovom podnikaní v Českej republike.