"Základom každého úspešného podnikania je mať detailne premyslený obchodný zámer. Vždy je treba myslieť na to, že je nevyhnutné vytvoriť ucelenú koncepciu týkajúcu sa celej franchisovej siete," hovorí Lenka Nováková.
11.11.2013
Biznis na báze franchisingu poskytuje mnoho výhod. Skôr ako sa k tomu odhodláte, dajte na rady profesionálov, hovorí Lenka Nováková, business development manager poradenskej firmy PROFIT system.
 

Téma franchisingu sa v poslednej dobe stala zaujímavou pre mnoho spoločností uvažujúcich o expanzii. Čo považujete za hlavný dôvod tohto trendu?

Definovať ten hlavný dôvod je pomerne zložité. Viacmenej jedným z nich môže byť i to, že firmy odhalili výhody, ktoré rozvoj na báze franchisingu nesporne má. Došlo im, že v určitých momentoch môže byť táto cesta expanzie pre ne aj finančne výhodnejšia. Franchising totiž v prvej rade umožňuje majiteľovi franchisového konceptu rozširovať jeho distribučné kanály a v dôsledku toho posilňovať vlastnú pozíciu na danom trhu bez nutnosti väčších investícií. Rovnako tak je pre spoločnosti veľmi lákavá možnosť získať ďalší zdroj príjmu v podobe odmien, ktorých vyplatenie predstavuje jednu zo základných povinností ich franchisového partnera. Ďalším lákadlom je určite šanca na zníženie niektorých nákladov. Hlavne tých spojených s prevádzkovaním jednotlivých pobočiek.

Akých chýb by sa podnikatelia, ktorý sa rozhodnú vytvoriť franchisové siete bez rád profesionálov mohli dopustiť?

Základom každého úspešného podnikania je mať detailne premyslený obchodný zámer. Vždy je treba myslieť na to, že je nevyhnutné vytvoriť ucelenú koncepciu týkajúcu sa celej franchisovej siete. A to spolu s finančnou analýzou ako pre poskytovateľov licencie, tak tiež pre príjemcov - franchisantov. Ďalším veľmi dôležitým krokom je potom mať všetky body tých najmenších detailov upravené v zmluve. Často sa v praxi stretávame s franchisovými zmluvami, ktoré sú mnohokrát pre franchisora, teda poskytovateľa licencie veľmi nevýhodné. Tomu by sa konzultáciou s poradcom dalo predísť. Je treba si uvedomiť, že franchising nie je v slovenskom právnom poriadku nijak špeciálne upravený. Je teda treba, aby zmluva bola profesionálne spísaná a postihla všetky špecifika franchisového podnikania. Nie je nič horšie, ako prichádzať na nedostatky v zmluve v už rozbehnutom podnikaní.

S čím všetkým môžete vy, ako spoločnosť PROFIT system, potenciálnym franchisorom pomôcť?

Škála služieb, ktoré naša spoločnosť poskytuje existujúcim i potenciálnym franchisorom je široká. PROFIT system sa špecializuje na prípravu franchisových konceptov, hlavne na prípravu podnikateľského zámeru, franchisovej zmluvy a prevádzkovej príručky. Náš servis však pri rozbehnutí franchisového podnikania nekončí. Podporujeme franchisorov a majiteľov franchisových systémov v získavaní franchizantov a rozvoji pripraveného systému.

Môžete uviesť príklady spoločností, ktorým ste s ich franchisovými projektmi pomáhali?

Skupina PROFIT system pôsobí na trhu od roku 1998. Za túto dobu spolupracovala s viac než 300 klientmi - franchisori a prevádzkovatelia partnerských systémov, a to v ČR aj zahraničí. Našou nespornou výhodou je totiž fakt, že sa môžeme oprieť o skúsenosti našich zahraničných partnerov. Ak máme byť konkrétny, do portfólia zákazníkov spoločnosti patrí napríklad poľská pobočka GE Money Bank, fasfoodová sieť Subway, alebo Yves Rocher. Čo sa týka poradenstva na tuzemskom trhu, môžeme spomenúť napríklad koncepty ako Expreska, Little things for Little People, The Little Gym, Bematech, alebo Angus Burger. S expanziou do zahraničia sme pomáhali napríklad predajcovi bazénov Albinox, ktorý sa rozhodol rozvíjať svoj biznis prostredníctvom franchisingu vo Francúzsku.

Je o poradenské služby v súčasnej dobe na trhu záujem ak prihliadneme k faktu, že sa firmy v súčasnej dobe snažia znižovať čo najviac svoje náklady?

Musím povedať, že áno. Spoločnosti si totiž uvedomujú, že zle nastavený systém by pre ne znamenal väčšie výdaje ako tie, ktoré za profesionálny servis zaplatia poradenskej spoločnosti.