Franchisanti by si nemali konkurovať

Franchisanti väčšinou spolupracujú, to im umožňuje rýchlejší rast.
Štvrtok
10.10.2013
Ako v rámci franchisového systému regulovať ceny za poskytnuté služby alebo ako zabrániť konkurencii medzi jednotlivými franchisantmi? Aký spôsob hľadania franchisantov je najvhodnejší?
 

Územná exkluzivita rieši konkurenciu

V prípade franchisových systémov sa nedá hovoriť priamo o regulácii ceny, franchisor vydáva ceny doporučené. Väčšina systémov má takzvanú teritoriálnu exkluzivitu, za ktorú franchisanti platia. Je to výhradné zastúpenie na danom území. Exkluzivita je dôležitá preto, aby podnikateľ mal dostatok priestoru na návratnosť vložených finančných prostriedkov.

Franchisanti skôr spolupracujú

V prípade franchisingu, možno s výnimkou niektorých realitných reťazcov, sa nedá hovoriť o konkurencii jednotlivých franchisantov. Naopak, franchisanti skôr spolupracujú. Predávajú rovnaký produkt zhruba rovnakému počtu potenciálnych zákazníkov, ale na inom mieste. Vo veľkom počte prípadov to funguje tak, že si skúsenosti odovzdávajú. To je práve výhoda franchisových systémov oproti iných spôsobom podnikania, nie ste v tom skrátka sami.

Ako vyhľadávať franchisantov

Existuje niekoľko možností ako franchisantov hľadať. Jednou z nich sú asociácie, napríklad Slovenská franchisingová asociácia, ktorá má databázu záujemcov o nákup franchisy. Ďalšie možnosti sú potom klasické marketingové nástroje a public relations, ktoré dlhodobo budujú značku jednotlivých systémov. Ich hodnota je pre franchisové systémy jedným z rozhodujúcich faktorov.