Ako nájsť franšízantov

Piatok
11.10.2013
Spôsoby vyhľadávania potenciálnych franšízantov
 

1. Výstavy a veľtrhy

Prostredníctvom účasti na veľtrhoch a výstavách daných odborov franšízori môžu komplexne prezentovať vlastnú ponuku potenciálnym franšízantom. Možnosť priameho kontaktu, zoznámenie sa s očakávaniami potenciálnych franšízantov, predstavuje dôležitú informáciu pre každé franšízora.

2. Reklama v médiách

Dostupnou a najčastejšie používanou formou odovzdávania informácií o franšízovom systéme sú médiá. Používané formy:

  • a. medializácia siete formou propagácie produktov (televízia, rozhlas, tlač, internet)
  • b. inzerát, ktorý hľadá franšízantov (tlač, internet)
  • c. firemné prezentácie (odborná tlač, internet)

Reklamné médiá:

  • a. Televízia – používa sa na korporátnu a produktovú reklamu; pomerne nákladné médium
  • b. Rozhlas – médium podporujúce produktové kampane v televízii nebo v tlači
  • c. Tlač – denníky a odborné časopisy; používa sa pri vyhľadávaní franšízantov, na firemné prezentácie a produktové reklamy
  • d. Internet – nové a rýchlo sa rozvíjajúce reklamné médium; používa sa pri vyhľadávaní franšízantov (identifikácie firiem), na firemné prezentácie a produktové reklamy; jeho výhodou sú konkurenčné náklady na reklamu, ktorá osloví presne stanovenú cieľovú skupinu.

3. Reklama vo vlastných predajniach

Často používanou metódou náboru franšízantov sú inzeráty a informácie hľadajúce franšízantov, ktoré sú umiestňované v predajniach franšízora. Ide o veľmi účinnú metódu vyhľadávania franšízantov vzhľadom na možnosti bezprostredného preniknutia k záujemcom. Okrem toho potenciálny franšízant môže hneď vidieť ako vyzerá a funguje predajňa franšízovej siete, ku ktorej by sa chcel pripojiť.