Výhody franchisingu pre franchisora

Streda
09.10.2013
Franchising umožňuje rýchly a intenzívny rozvoj siete odbytu produktov a služieb.
 
  1. Franchising v prvom rade umožňuje franchisorovi rozširovať jeho distribučné kanály a v dôsledku toho posilniť vlastnú pozíciu na danom trhu bez nutnosti väčších investícií. Prináša tiež možnosť vo väčšom rozsahu využívať franchisorové obchodné meno a značku, premietnuť do jeho rozvojových plánov zvýšený predaj tovaru a služieb, pretože franchisingová zmluva často franchisantovi ukladá za povinnosť zákaz predaja iných produktov či služieb, ako tie, ktoré si zakúpil u franchisora, u ostatných franchisantov pôsobiacich v rovnakom systéme, či u tých dodávateľov s ktorými franchisor súhlasí.
  2. Pre franchisora je veľmi podstatná možnosť získať ďalší zdroj príjmov v podobe odmeny, ktorej vyplatenie predstavuje jednu zo základných povinností franchisanta. Je to nielen vstupný poplatok pri uzatvorení zmluvy (initial franchise fee) hradený súčasne s podpisom zmluvy, ale tiež o priebežné odmeny (ongoing franchise fee), ktoré predstavujú platby za rôzne plnenia, ktoré franchisor poskytuje franchisantovi v dobe trvania zmluvy. Na tomto mieste je vhodné poznamenať, že niekedy sa stáva, že priebežný poplatok, rovnako ako vstupný poplatok je započítaný v cene tovaru dodávaného franchisorom. Toto riešenie umožňuje pristúpiť k systému osobám, ktoré nemajú dostatočný kapitál a okrem toho zamedzuje vzniku sporov ohľadom výšky odmeny pre franšizora.
  3. Pretože franchisanti sú vlastníkmi svojich podnikov do ktorých investujú vlastné peniaze sú viac zainteresovaní do vedenia, ako by boli v prípade najímaných pracovníkov.
  4. Franchisorovi sa znižujú náklady na propagáciu a reklamu, keďže účastníci sú obvykle povinní prispievať do spoločného reklamného a propagačného fondu.
  5. Podstatný význam má výhodné postavenie franchisora z hľadiska rozloženia kompetencií a zodpovednosti voči tretím osobám, keďže je to franchisant ktorý predsa podniká samostatne a ktorý nesie plnú zodpovednosť za výsledky svojho podnikania. Dôsledkom je, že jeho zákazníci si v podstate nemôžu uplatňovať nároky u franchisora aj keď v ich podvedomí franchisingový systém funguje ako jednotná štruktúra.
  6. Franchising pre franchisora tiež znamená odstránenie problémov so zamestnávaním a riadením personálu, nakoľko sú to franchisanti, ktorí riešia zamestnanecké otázky.

Populárne na fóre

Potrebujú finančnú podporu? Príliš veľa dlhov platiť?

Či už budete potrebovať, osobné pôžičku, pomôžeme vám ho získať. Minimálna výška úveru 5 000 € do 100.000 € fixné mesačné platby, bi-mesačné, raz za...

1 komentár(e)
posledný 16.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

Remote Viewer Expert, Healer and Magic Spell Caster Specialist Call/Text ☎+27765274256 in London, Lisbon, Denver, Dallas, Melbourne, Adelaide, Miami, Stockholm, Oslo,...

18 komentár(e)
posledný 11.11.2022
Franšízové príležitosti na jednom mieste

Blank ATM Card Hack For Sale. What'sApp : +393512615163 I Want To Testify About Dark Web Blank ATM Cards. (The Official Automatic Teller Machine) They Sell Automatic Blank...

2 komentár(e)
posledný 01.11.2022
Koľko a prečo toľko?

Potrebujete pôžičku???? Osobné pôžičky alebo podnikateľské pôžičky???? Porozprávajte sa so mnou o tom. KONTAKTNÉ MENO: Pán Petr Buzek, V prípade záujmu nás...

137 komentár(e)
posledný 21.10.2022