Nevýhody franchisingu pre franchisanta

Streda
09.10.2013
Niekto si myslí, že pristúpením do franchisingovej siete dostane hotový recept na jednoduché a ziskové podnikanie. Pritom každé podnikanie sa spája s rizikom a ani franchising nie je výnimkou.
 

Pred rozhodnutím o pristúpení k vyhliadnutej sieti, je dobré urobiť analýzu tiež tých menej príjemných stránok franchisingu.

1.Kontrola zo strany franchisora

Z podstaty definície franchisingu vyplýva, že vzťah medzi franchisorom a franchisantom musí byť založený na kontrole. Franchisant je majiteľom vlastnej firmy, avšak uzatvorená licencia ho zaväzuje riadiť firmu v súlade so zmluvne stanovenými podmienkami. Musí pochopiť, že výmenou za výhody plynúce zo spojenia s franchisorom, musí akceptovať kontrolu kvality a štandardov. Každý zlý franchisant má negatívny vplyv nielen na vlastnú firmu, ale nepriamo i na celú franchisingovú sieť a tým i na ostatných franchisantov. Preto tiež poskytovateľ franchisingu bude určovať štandardy a požadovať ich dodržiavanie.

2. Poplatky

Bohužiaľ nič nie je zadarmo. Za možnosť využívať franchisorové know-how, menšie riziko neúspechu a podporu bude nutné zaplatiť. Franchisant platí franchisorovi vstupný franchisingový poplatok a následne hradí priebežné poplatky a prispieva do marketingového fondu. A dokonca i v prípade, že franchisingová zmluva nepredpokladá žiadne poplatky, franchisant bude povinný nakupovať tovary franchisora. Všeobecne platí, že čím je systém ziskovejší a čím väčšiu istou úspechu si franchisant kupuje, s tým väčším poplatkom musí počítať.

3. Zložitý rozchod

Franchisová zmluva bude obsahovať určité obmedzenia ohľadom predaja alebo prevodu práv na firmu. Je to zjavné obmedzenie franchisantovej podnikateľskej slobody a jeho podnikania, avšak má svoje opodstatnenie. Ak je franchisor pri výbere franchisanta pre danú lokalitu dôkladný, prečo by mal byť menej dôkladný pri výbere jeho nástupcu?

4. Franchisorové omyly

Franchisor sa niekedy môže dopúšťať chýb pri riadení siete. Napr. ním vymyslené inovácie systému, ktoré boli implementované už v priebehu trvania zmluvy, sa môžu prejaviť ako neúspešné a škodlivé pre franchisantov. Dobré meno franchisingového systému a imidž značky môžu teda utrpieť z dôvodov nezávislých na franchisantovi.