Biznis plán – polovica úspechu

Štvrtok
10.10.2013
Podnikateľský plán je pre budúcnosť firmy veľmi dôležitý. Určuje, v akej pozícii sa firma nachádza, kam by mala ďalej smerovať a predovšetkým ako to chce podnikateľ dosiahnuť.
 

Podnikateľský plán nie je právne definovaný a na úradoch ho potrebovať nebudete. Prečo ho teda vytvárať? Dôležitý nie je len pre Vás (vytvoríte si určitú predstavu o fungovaní firmy) ale tiež pre banky a hlavne pre potenciálnych investorov.

Všetky tieto strany budú chcieť vidieť, či sa im skutočne vyplatí do vášho podniku dávať ich peniaze. Podnikateľský plán musí mať jasnú štruktúru. Záleží iba na vás, či bude stručný alebo podrobný.

Myšlienka spoločnosti (Elevator Pitch)

Skôr, ako začnete spisovať na papier svoj podnikateľský plán, zhrňte si svoje myšlienky o vašej spoločnosti v hlave. Povedzte si, čo vôbec chcete robiť, ako ste ďaleko s touto myšlienkou a či je na trhu uplatnenie pre váš plán. Zamyslite sa nad tým, ako by ste chceli dosiahnuť svoj plán a koľko financií budete potrebovať. Až si toto všetko ujasníte v hlave, môžete smelo začať zostavovať písomne podnikateľský plán.

Stručné predstavenie spoločnosti (Executive Summary)

V predchádzajúcej kapitole sa prezentuje Elevator Pitch ústne, tu už ide o písomnú prezentáciu, väčšinou v rozsahu jednej, maximálne dvoch strán formátu A4. Tento ,,sumár“ budú chcieť od vás na začiatku prípadní investori, aby si urobili obraz o vašom koncepte. V prvej časti Executive Summary popíšte v niekoľkých vetách, o aký typ investície ide, koľko peňazí potrebujete. Tím investorom ušetríte čas a zároveň poukážete na organizovanosť a koncepčnosť vášho uvažovania. Ak musíte investorov či banku presvedčiť, že sa oplatí do vášho produktu investovať, nebojte sa pri jeho predstavovaní používať slová ako unikátny, výnimočný apod.

Plný podnikateľský plán

Tu sa už môžete rozpísať podrobnejšie o vašej koncepcii. Podnikateľský plán by mal vychádzať predovšetkým z troch najdôležitejších bodov – čo robíte, čo potrebujete, čo ponúkate. Iný pohľad hovorí, že dôležité je dokázať odpovedať na otázky kto, kedy, kde, ako, čo, prečo a koľko? Obidva pohľady sú správne a záleží len na vás, na ktorý sa pri zostavovaní plánu zameriate. Keď to zhrnieme, v pláne by mali byť obsiahnuté tieto informácie:

Stručné zhrnutie – tu môžete zakomponovať vaše predchádzajúce stručné zhrnutie, ktoré ste už spísali (Executive Summary)

Popis projektu – jedna z najdôležitejších vecí. Snažte sa produkt vychváliť, plánujete s ním predsa preraziť na trhu. Uveďte jeho výhody, jedinečnosti. Identifikujte pre koho je výrobok určený. Ak ide o úplne nový výrobok alebo službu, nechajte si ju patentovať. Investorov bude skôr zaujímať jedinečnosť, ktorá je chránená, ako ohrozený výrobok, ktorý vám môžu skopírovať či ukradnúť.

Analýzy jednotlivých segmentov – ďalej by ste mali predstaviť trhu, na ktorom chcete výrobok predávať. Porovnajte jednotlivé segmenty, silu konkurencie, substitúty. Predstavte svojich dodávateľov a odberateľov, výrobné náklady na výrobok apod.

SWOT analýza – pojem pochádza z iniciálov anglických slov Strenghts (silné stránky), Weakness (slabé stránky), Opportunities (príležitosti), Threats (hrozby). V tejto kapitole rozoberte všetky aspekty plánu z pozície týchto štyroch oblastí.

Návrhová časť – uveďte, ako budete svoj výrobok prezentovať, akú bude mať cenu, ako bude distribuovaný. Vytvorte analýzu predaja, ktorý chcete optimálne dosiahnuť a tiež aké očakávate pozitívne a negatívne vývoje. Tu by ste mali predstaviť aj finančnú stránku projektu. Podrobnejšie ju rozoberáme nižšie.

Analýza rizík – vnútorné riziká projektu (tie, ktoré môžete ovplyvniť), vonkajšie riziká projektu (napr. právne prostredie, konkurencia vyvíjajúca podobný produkt a pod.), opatrenia k minimalizácii rizík.

Financie

Rozpočet vášho podnikania by mal byť čo najviac podrobný, pretože peniaze budú zaujímať banky či investorov najviac. V prvom rade je dôležité sa pozrieť na náklady, ktoré pri vašom podnikaní vzniknú. Prevádzkové náklady vznikajú každý mesiac a majú obvykle stálu výšku. Výdaje, ktoré sa pravidelne opakujú, a je možné predvídať ich výšku na celý rok popredu, sa dajú ľahko odhadnúť. Do takého druhu nákladov patri platby za nájom priestorov, za energiu alebo telefón. Do tejto kategórie môžeme tiež zahrnúť aj platy zamestnancov, výdaje spojené s prevádzkou firemného bankového konta a tiež účtovné služby. Nákladom, ktorý môže byť zo začiatku ťažké odhadnúť, je nákup zásob. Okrem prvého zásobenia je totiž nutné priebežne doplňovať predajné miesto o chýbajúci sortiment. Nákup zásob na ďalší predaj sa tiež počíta do prevádzkových nákladov. Avšak po určitej dobe, keď sa lepšie zoznámime s trhom, bude možné jednoduchšie vypočítať výdaje spojené so zaistením predajne. Nesmieme tiež zabudnúť na náklady na reklamnú a marketingovú činnosť.

Ďalším dôležitým bodom sú príjmy, ktoré z podnikania budete mať. V prvej rade je dôležité si nastaviť cenu produktu a koľko očakávate predajov za jednotlivé mesiace počas roka. Tým odhadnete vaše tržby a maržu, ktorú z produktu dostanete. Je dôležité mať zmapovaný dopyt a oceniť produkt takým spôsobom, aby cena nebola veľmi vysoká, ale nie tiež príliš nízka. Keď budete mať predstavu o vašich nákladoch a príjmoch, potom je čas vytvoriť podrobný cash flow, teda výkaz toku peňazí. Odporúčame vytvoriť cash flow pre pozitívnu i negatívnu variantu a samozrejme cash flow, ktorý sami očakávate.

Návratnosť investície

Súčasťou biznis plánu by malo byť aj zahrnutie očakávanej návratnosti investície. Ukážete tak potenciálnym investorom, kedy by mohli očakávať, že by sa ich investícia vrátila. A pre vás to bude ukazovateľ, ktorý vám povie, či do podnikania chcete vôbec vstúpiť alebo či má vôbec cenu do vášho projektu ísť. Návratnosť prestavuje jednu z najdôležitejších položiek. I keď váš plán bude vyzerať pozitívne, môžete potom pri výpočte návratnosti zistiť, že čas, kedy sa vám vložené peniaze vrátia, je príliš dlhý a vy tak môžete zastaviť podnikanie ešte pred tým, ako v ňom peniaze utopíte.


Populárne na fóre

Koľko a prečo toľko?

My name is Mohammed Ahsan I'm a financial Consultant of a reputable firm Operating out of the United Kingdom we provide Discrete Financial, Services for High Net Worth...

82 komentár(e)
posledný 26.11.2021
TOP 5 odborov pre podnikanie v roku 2021

My name is Mohammed Ahsan I'm a financial Consultant of a reputable firm Operating out of the United Kingdom we provide Discrete Financial, Services for High Net Worth...

11 komentár(e)
posledný 25.11.2021
Koľko a prečo toľko?

Žijem v Holandsku a som dnes šťastný muž? Povedal som si, že každému veriteľovi pôžičky, ktorý by mohol zmeniť môj život a život mojej rodiny, odporučím...

82 komentár(e)
posledný 19.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Potrebujete pujcku na lepší život nebo financní pomoc pro vaše podnikání? nabízíme všechny druhy pujcek, pokud máte zájem, napište nám pro více informací...

82 komentár(e)
posledný 16.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a zároveň finančný poradca. Potrebujete na dokončenie projektu podnikateľský...

82 komentár(e)
posledný 14.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Dobrý deň, dámy a páni, potrebujete finančnú pomoc? Som Susan Benson. Som veriteľ a zároveň finančný poradca. Potrebujete na dokončenie projektu podnikateľský...

82 komentár(e)
posledný 14.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Jedným slovom, wow !! Neverím, že prostriedky už sú na mojom účte. Ďakujem, ďakujem, ďakujem! Spravili ste z zvyčajne dlhej, natiahnutej a zastrašujúcej práce...

82 komentár(e)
posledný 08.09.2021
Koľko a prečo toľko?

Už žádné starosti se získáním půjčky. Zůstaňte doma a požádejte o úvěr online a budete mít půjčku na bydlení. Chcete získat: Osobní půjčku; hypoteční...

82 komentár(e)
posledný 30.08.2021