Škôlky Go Kids sa nachádzajú na 5 miestach Českej republiky. Spoločnosť Nuerasoft, ktorá drží franchisovú licenciu, by ju rada rozšírila aj na Slovensko.
30.06.2014
Vzdelávacie centrum Go Kids využíva na rozvoj franchising. Vyhľadáva u nás master-franchisanta.
 

Učenie detí v ranom veku pomáha  rýchlejšiemu rozvíjaniu ich schopností. Franchising ponúka veľa konceptov, ktoré sa zameriavajú na výučbu malých detí. S konceptom Go Kids vzdelávacích centier ponúkajúcich inovatívne jasle, škôlky, kurzy aj semináre pôsobí na trhu spoločnosť Nuerasoft. V Česku sa nachádza zatiaľ 5 franchisových vzdelávacích center a firma by rada pomocou ďalších franchisantov rozšírila sieť aj na Slovensko. Vyhľadáva master-franchisanta.

Hľadáme franchisantov najmä v mestách, ktoré majú spádovú oblasť nad 20 tisíc obyvateľov,“ popisuje miesta Michaela Tilton, držiteľka franchisovej licencie Go Kids. Vo veľkých mestách podľa jej slov je možnosť otvoriť aj viac výučbových centier. V túto chvíľu má firma napríklad rozjednaný priestor v Prahe 5 a hľadá pre ňho vhodného franchisanta. Na Slovensku zatiaľ spoločnosť s nikým nejedná. Deti sa môžu učiť pomocou výukových metód v Brne, Kladne, Prahe 10 a Uherskom Hradišti a Mladé Boleslavi.

Pobočky Go Kids ponúkajú širokú škálu vzdelávacích programov pre rôzne vekové skupiny detí a rôzne oblasti rozvoja. „Naše centra vyznávajú unikátnu filozofiu prístupu k výchove a vzdelávaniu detí, ktorá sa vyznačuje rešpektujúcim a láskyplným prístupom založeným na moderných poznatkoch vedy o prirodzenom rozvoji jedinca,“ vyznačuje prínos pre deti Michaela Tilton. Aj to je dôvod, prečo sa rozhodla rozvíjať centrá pomocou franchisy. Franchisant podľa nej do toho dá viac srdce ako zamestnanec.


Populárne na fóre