24 - 24.10.2018 Bratislava Výstava

Vystava franchisingu 2018

NH Bratislava Gate One, Bratislava Kontakt: Nela Vančíková +421 917 132 926 vystava@sfa.sk www.sfa.sk

Dovoľujeme si Vás informovať o konaní 2. ročníka odbornej výstavy zameranej na rozvoj podnikania prostredníctvom franchisingu.

Výstava sa tento rok koná 24.10.2018 v Bratislave v hoteli NH Bratislava Gate One a organizuje ju Slovenská franchisingová asociácia.

Hlavným zámerom je opäť spojiť odborníkov z oblasti franchisingu s ľuďmi, ktorí majú záujem sa o tejto problematike dozvedieť viac. Súčasťou programu sú odborné prednášky, panelové diskusie a príspevky venované tejto forme podnikania. V oddelenej časti výstavy budú  samostatné  prezentácie firiem s ich zástupcami hľadajúcich partnerov na Slovensku.