10.10.2013

Ešte než sa rozhodnete

Predtým ako sa rozhodnete, že sa stanete franchisantom, uskutočnite nasledujúce kroky:

1. Zamyslite sa nad tým, aký produkt alebo službu chcete poskytovať:

 • Neignorujte vlastné individuálne preferencie, avšak z druhej strany majte na pamäti, že možnosť dosiahnuť zisk musí byť základným kritériom vašej voľby
 • Nie je všetko zlato, čo sa leskne!

2. Potvrďte prieskum potenciálneho dopytu po produkte alebo službe, ktorú chcete ponúkať na trhu, na ktorom budete pôsobiť:

 • Nikdy sa nespoliehajte výhradne na informácie poskytnuté potenciálnym franchisorom
 • Porozprávajte sa s konkurenciou potenciálneho franchisora

3. Určite finančné prostriedky, ktorými sa môžete vložiť do franchisového podnikania:

 • Buďte pripravení si na istú dobu utiahnuť opasok, ale neriskujte celý svoj majetok. Franchising znižuje riziko neúspechu, avšak nikdy ho neodstraňuje úplne!

4. Od franchisora požadujete informácie o:

 • skúsenostiach franchisora a vedúcich personálu s podnikaním
 • aktuálnom a plánovanom počte franchisantov
 • vašich predpokladaných príjmoch a údajoch, aký počet franchisantov túto alebo podobnú výšku príjmov dosiahol
 • výšku vstupného poplatku, poplatkoch v priebehu spolupráce (priebežné poplatky) a výške príspevku do marketingového fondu
 • celkovej čiastke vašej investície
 • rozsahu podpory poskytovanej franchisorom (vstupné služby a priebežné služby)
 • doba platnosti Franchisové zmluvy
 • podmienkach, z ktorých môžete požadovať predĺženie alebo vypovedanie franchisovej zmluvy
 • podmienkach, za ktorých môžete previesť na tretiu osobu vlastné práva a povinnosti vyplývajúce z franchisovej zmluvy
 • počte vypovedaných a predĺžených franchisových zmlúv
 • prebiehajúcich súdny a správnych konaniach, ktorých účastníkom je franchisor

Zdieľaj článok

Komentáre na fórum

0
Ešte než sa rozhodnete

K tomuto článku nie je zatiaľ komentár. Váš bude prvý.

Fórum 6 téma, 6 komentáre

chcete viac?

newsletter Franchising.sk

If you see this, leave this form field blank