Karel Janeček: Úspech si vyžaduje odvahu

Karel Janeček študoval na Bradley University a Mellon University v USA a na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Prahe. Založil a dlho viedol spoločnosť RSJ algorithmic trading, dnes v nej pôsobí ako predseda dozornej rady. Je zakladateľom troch nadačných fondov: Nadačný fond Neuron podporujúci mladých vedcov v obore fyziky, chémie, matematiky, medicíny a spoločenskej vedy, Nadačný fond proti korupcii a Nadačný fond pomoci, ktorého poslaním je pomáhať ľudom, ktorí sa dostali do problémov po tom, čo vykonali niečo pozitívne.
Štvrtok
24.04.2014
Problémom českej spoločnosti je podľa zakladateľa Nadačného fondu proti korupcii Karla Janečka nedostatok odvahy. Fakt, že sa ľudia boja, je prekážkou úspechu a akéhokoľvek pokroku. Sám sa bez strachu púšťa do ďalších projektov a chce pomôcť demokracii v Česku.
 

Podnikateľ, sponzor, bojovník proti korupcii. Ktoré z týchto označení Vás momentálne najviac vystihuje?

Musím povedať, že v podstate dnes ani jedno z nich. Je pravda, že som veľkú časť života a energie venoval firme RSJ, ale teraz už je to úplné minimum, robím pre ňu konzultácie, takže označenie podnikateľ sa vzťahuje na minulosť. Sponzor, pravda touto činnosťou sa zaoberám veľmi, ale to, čo robím nepovažujem za činnosť sponzora. A bojovník proti korupcii... aj tomuto sa venujem, ale opäť iba okrajovo. Bojom proti korupcii sa teraz zaoberajú najmä odborníci Nadačného fondu proti korupcii. Som síce predsedom správnej rady, ale tým skutočným „bojom“ trávim čas minimálne.

Je teda nejaké nové označení, ktoré momentálne charakterizuje Vašu činnosť?

Najdôležitejší je a najviac ma zamestnáva projekt zmeny volebného systému, ktorého cieľom je zlepšenie demokracie nielen u nás. Ako však charakterizovať moju činnosť jedným slovom... Môže to znieť trochu sebaisto, ale považujem sa za človeka, ktorý má vízie, ktorý je vizionár. Ale určite sa dá nájsť aj iné označenie.

Do akej miery ovplyvňovali či ovplyvňujú Vaše záľuby Vaše podnikanie?

Musím povedať, že veľmi. Všetko, čo som celý život robil, bolo súčasne do vysokej miery aj mojou záľubou. Samozrejme, s úspechom je spojená aj istá miera odriekania, veľa práce. Dvakrát sme takmer ako firma skrachovali. To je dôkaz faktu, že človek musí istú mieru rizika podstúpiť a mať na to nervy. Biznis pre mňa bol z veľkej časti zábava a podarilo sa mi naplniť víziu, stať sa jedným z najväčších obchodníkov na svetových obchodných burzách.

Ste spolumajiteľom Centra súčasného umenia DOX v Prahe. Je to záľuba alebo biznis?

Určite to nie je biznis. Je to záľuba. K spolumajiteľstvu DOXu som sa dostal nielen vďaka tomu, že rád podporujem umenie, ale tiež kvôli problémom s vtedajším akcionárom Centra. Bolo potrebné nájsť nového akcionára a táto ponuka sa ku mne dostala. Veľmi rád som ju prijal.

Prednášate na Matematicko-fyzikálnej fakulte Karlovej Univerzity. Stretávate sa so študentmi. Majú chuť podnikať? Vidíte u nich tieto ambície?

Ja myslím, že áno. Keď prednášam o spoločných témach na univerzite, študenti sa pýtajú najmä na to. Určite majú chuť podnikať. Nemôžem však povedať, či je ich chuť podnikať väčšia dnes alebo napríklad pred 15 rokmi. Je teda veľa študentov, ktorých to zaujíma, sú ambiciózni, chcú v živote niečo dokázať a to je dôležité.

Celý rozhovor nájdete v magazíne Vlastní firma FRANCHISING 02/2014.