23.05.2018
Pomáhame podnikateľom uskutočniť ich vízie a zdieľať skúsenosti s kolegami z brandže, hovorí spolumajiteľ pobočky medzinárodnej franšízovej siete TAB Board Šimon Mastný.
 

Ako by ste stručne popísali koncept TAB Board?
TAB Board je výberová členská organizácia, ktorá pomáha podnikateľom efektívnejšie viesť firmu, dosahovať lepšie zisky a napĺňať osobné ciele. V rámci TAB organizujeme pravidelné tzv. zasadanie TAB Boardu, na ktorých sa stretávajú skúsení majitelia firiem z jedného regiónu a z rôznych odvetví podnikania. Boardy sú štrukturovane vedené skúseným facilitátorom a každý člen má možnosť prebrať špecifické témy. Vďaka skúsenosťam kolegov získavajú praktické rady a osvedčené tipy na ďalší rozvoj svojho businessu, a to je to, čo naši členovia najviac oceňují.

V čom vidíte jeho najväčšie výhody? V čom je vaša značka výnimočná?
TAB Board je najlepšia podpora pre podnikateľov, ktorú sme videli. Unikátna kombinácia zdieľania skúseností a individuálneho rozvoja je dôvod, prečo naši členovia zostávajú v TABe dlhodobo - priemerná doba členstva v TAB je viac ako 5 rokov.

TAB poskytuje svojim členom systematickú podporu pri ich podnikaní, pri ktorej sa môžu spoľahnúť na skúsenosti kolegov z Boardu, tiež na svojho facilitátora-kouča TAB i strategické nástroje na vedenie firmy.

Zaoberáte sa podnikateľským tréningom a poradenstvom, aké problémy vaši klienti riešia s vašou pomocou najčastejšie?
Paleta tém, ktoré naši členovia prinášajú na TAB Board je široká, a zahrňuje všetky oblasti podnikania. V zásade je možné rozlíšiť dve oblasti. Jednou z nich sú rozvojové témy alebo výzvy, ako napr. expanzia do zahraničia, rozvoj vlastného marketingu a obchodu, nové oblasti výroby či služieb. Druhou oblasťou sú skôr problémy s produktivitou práce, vzťahmi so zákazníkmi a dodávateľmi, finančné riadenie, cash flow, distribúcia, atď. Jednou z „najobľúbenejších“ oblastí sú zamestnanci, ich získavanie, začlenenie do firmy, motivácia, a pod. Proste „business as usual“.

Spolupracujete nejako so zahraničnými pobočkami?
Tak ako naši členovia ťažia z možnosti využívať skúsenosti ostatných podnikateľov v TAB, tak aj my úzko spolupracujeme s kolegami zo 17 krajín, kde TAB pôsobí. Pravidelne sa stretávame a zdieľame navzájom skúsenosti z práce s franšízantami aj s našimi členmi. Je to veľmi prínosné, pretože ani my (Master franšízor pre ČR a SK) nie sme na naše podnikanie sami.

Je v niečom váš koncept špecifický pre Slovensko? Majú naši podnikatelia rovnaké problémy ako inde, alebo sa naopak nelíšia?
Počas 4 rokov sme si overili, že podnikanie je naozaj všade rovnaké a po celom svete sa riešia veľmi podobné otázky a problémy. Ja som veľmi skeptický k názorom, že my u nás na Slovensku sme úplne iní a všetko u nás funguje inak. Mali sme možnosť spoznať business v mnohých krajinách na niekoľkých kontinentoch a je to všade (v ekonomicky vyspelom svete) veľmi podobné. To je práve veľké výhoda TABu, že môžeme - naši franšízanti aj členovia - čerpať zo skúseností kolegov z iných krajín. Aj my tak prispievame svojimi poznatkami do spoločnej databázy znalostí celého TABu.

Čo všetko musí mať záujemca o vašu franšízu? Ako napríklad vyhodnocujete požiadavky na dostatočné"profesné aj životné skúsenosti"?
Vyberanie franšízantov TAB sa riadi podľa našej vlastnej metodiky, ktorá v rámci toho procesu zahŕňa formálne aj neformálne kritériá výberu. Nemáme žiadne špeciálne KO kritérium, ale veľmi dôležitá je osobnosť potenciálneho franšízanta a jeho morálna integrita, pretože celý koncept TAB je založený na dôvere.

Facilitátor/ kouč TAB nie je poradcom, takže nemusí byť odborníkom na podnikanie, ale mal by mať dostatočnú skúsenosť s podnikaním a mal by byť pre našich členov vhodným partnerom. Dôležité je, aby sa kandidát stotožnil s hodnotami TAB a mal reálny záujem o podnikanie v rámci franšízového konceptu, čo vyžaduje istú osobnú zralosť. Potom mu koncept TAB prinesie radosť do jeho pracovného aj osobného života.

Podľa vašich skúseností - akí adepti najčastejšie uspejú? Majú niečo spoločné?
Najúspešnejší sú tí, ktorí chcú dosiahnuť úspech a vedia, že pre to musia niečo urobiť. Koncept TAB je skvelý stroj, ktorý prináša potešenie členom aj franšízantom. Ten, kto prijme zodpovednosť za vlastné podnikanie, nechá si poradiť a chce sa rozvíjať, môže dosiahnuť fantastické výsledky. Franšíza TAB je skvelé podnikanie ale samo nebude fungovať.

Máte v ČR vlastné školiace centrum? V čom vašich franšízantov konkrétne vzdelávate a akou formou?
Naše certifikované Školiace centrum TAB poskytuje v plnom rozsahu tav. Úvodné školenie v rozsahu 7 dní, ktorým prechádzajú všetci franšízanti TAB po celom svete. Až do konca roka 2017 bolo toto školenie k dispozícii iba v Nemecku, Veľkej Británii a samozrejme v USA. Sme teda tretia krajina na svete, kde je školiace centrum, čo chápeme ako ocenenie našich doterajších úspechov – a sme na to pyšní.

Koľko franšíz by ste do budúcnosti chceli mať v celej sieti?
Koncept TAB je postavený na exkluzívnom regionálnom zastúpení, teda v každom regióne je iba jeden franšízant TAB. To je pre každého franšízanta veľká výhoda, pretože môže s kolegami veľmi úzko spolupracovať a vzájomne si pomáhať. V našom prípade sa regióny v zásade zhodujú s krajským delením Českej republiky a Slovenska, čo je dohromady 23 regiónov.

Kde momentálne hľadáte franšízantov?
Hľadáme kandidátov na franšízantov v tých regiónoch, kde zatiaľ ešte nie sme zastúpení, teda predovšetkým v západnej časti Českej republiky, na Morave a strednom Slovensku.


Populárne na fóre