Ženy podnikajú hlavne vo službách

Vďaka stretnutiam v našich kluboch si môžu podnikatelia rozšíriť obzory, pozrieť sa na svoj biznis inou optikou, zistiť, ako robiť veci inak a vďaka tomu sa posúvať dopredu. A to vďaka spolupráci, partnerstvu a často i priateľstvu v prostredí, ktoré im prostredníctvom našich projektov vytvárame.
Pondelok
27.11.2017
Zakladateľka agentúry Helas Helena Kohoutová už 20 rokov oceňuje najlepších českých podnikateľov a podnikateľky, a buduje s nimi Hrdé Česko, ako znie motto jej projektov.
 

Prečo ste pred rokmi začali prepojovať a podporovať českých podnikateľov a podnikateľky?
Môj cieľ či lepšie povedané potreba bolo dávať zaujímavých ľudí dohromady. Ľudí, ktorých poháňa podobná túžba a potreba ísť za svojim snom. Niečo dokázať, niečo vybudovať, zrealizovať svoju predstavu. Ľudí, ktorí sú solitéry, vlastne lídri, čo vyústilo až k založeniu Ocenenia českých lídrov.

Čo bolo najväčšou prekážkou pri plnení tohto sna?
Môj dedko František vždy hovoril: „Kto sa bojí, nesmie do lesa". Všeobecne si myslím, že najdôležitejšie je sa do vecí pustiť a „nepýtať si radu od svojich obáv". Autentickosť, viera, pokora a pracovitosť je to, čo pomôže prekonať všetky prekážky, ktoré vás môžu v podnikaní stretnúť.

Akým smerom sa podľa vás podnikateľské prostredie v ČR mení? K horšiemu alebo lepšiemu?
Na tieto otázky sa často pýtam podnikateľov, s ktorými sa v rámci našich projektov stretávam. V súčasnosti je situácia taká, že podnikatelia sa často sťažujú na obrovské množstvo administratívy a časté zmeny legislatívy. V poslednej dobe sa k týmto problémom pridal i nedostatok kvalifikovaných zamestnancov, a to vplyvom rekordne nízkej nezamestnanosti, ktorú v Českej republike momentálne máme.

Minulý týždeň Agentúra Helas vyhlasovala ako každý rok víťazky Ocenenia českých podnikateliek. Bola tento rok medzi finalistkami nejaká žena, ktorej príbeh by ste obzvlášť vyzdvihla?
Každý príbeh je unikátny, motivujúci a dokazujúci, že sa dá zvládnuť a vybudovať všetko. Vybrať jednu je tak veľmi ťažké. Môžete sa presvedčiť sami, upútavky našich víťaziek nájdete na našich webových stránkach oceneniceskychpodnikatelek.cz. V tohtoročnom jubilejnom 10. ročníku sa opäť ukázalo, že ženy zvládajú technické činnosti na jednotku a často sú lídrami vo svojom odbore. Som rada, že tento trend pokračuje a narastá.

V akých odboroch sa ženy v Česku ako podnikateľky uplatňujú aktuálne najčastejšie?
Ak sa pozrieme na finalistky tohtoročného ročníka, vidíme, že väčšina z nich podniká v oblasti služieb. Najčastejšími odbormi, ktoré si v rámci služieb volia, sú zdravotníctvo, cestovný ruch alebo vzdelávanie. Bolo by chybou sa však domnievať, že ženy podnikajú iba v typicky ženských odboroch. Medzi finalistkami totiž nájdeme i majiteľky stavebných, logistických alebo IT firiem. Rozmanitosť odborov, v ktorých na mieste majiteľky nájdeme ženy, neustále rastie.

Súhlasíte s tým, že čím viac žien podniká, tým viac sa kultivuje podnikateľské prostredie?
Do istej miery by sa to tak dalo povedať. Ženy prinášajú do biznisu i iné priority, čo ukazujú analýzy audítora projektu, poradenskej spoločnosti NSG MORISON. Na prvom mieste sú pre ne vzťahy, atmosféra, dôvera, rodina, potom biznis a výsledky.

Existuje podľa Vás niečo ako talent na podnikanie? Dá sa zistiť? Spojuje niečo vami ocenené podnikateľky?
S podnikateľmi a podnikateľkami sa stretávam už zhruba 20 rokov. Tak dlho ich združujeme a podporujeme. Za tú dobu som sa stretla s veľkým množstvom žien, ktorým sa v podnikaní veľmi darí. Vďaka tomu som zistila, že majú reálne niečo spoločné – túžbu, skromnosť, vášeň, vytrvalosť, vynaliezavosť, odolnosť a radosť z práce.

Je Váš klub čisto iba o biznise? Prečo by sa podnikateľ mal chcieť stať jeho súčasťou?
Pravdou je, že biznis hrá v našich kluboch dôležitú úlohu. Členovia sa vďaka tomu dostanú prostredníctvom klubu do osobného a blízkeho povedomia ďalších úspešných, tvorivých a produktívnych podnikateľov, podnikateliek, manažérov i manažérok. V rámci klubu sa môžu predstaviť odborníci v najrôznejších oblastiach, dávame im priestor predstaviť ich služby a produkty, vďaka čomu zviditeľnia svoju značku.

Okrem toho sú však naše kluby tiež o prinášaní nových inšpirácií, hľadaní nových ciest a zdieľaní skúseností a informácií. HNEC a HLC vidím ako príležitosti pre úspešných českých podnikateľov a podnikateľky odhaliť ich ďalší potenciál a ten naďalej rozvíjať.

Propagujete tiež motto Budujeme Hrdé Česko. Čo presne vyjadruje?
Vidíme skvelých českých podnikateľov a podnikateľky. Firmy, ktoré zvládli prekonať prah Českej republiky. Či už fyzicky tým, že pôsobia v rôznych krajinách sveta a exportujú služby a produkty, alebo mentálne, svojimi nápadmi, know-how ovplyvňujú podnikanie vo svete. Firmy, ktoré šíria dobré meno českých výrobkov, remeselného spracovania, ktoré má v mnohých odboroch v Česku historicky veľkú tradíciu. Vidíme majiteľov, ktorí sa odhodlajú ísť za svojou víziou, nie iba za svojimi obchodnými výsledkami. V rámci našich projektov sa stretávame tiež s budúcimi podnikateľmi, ktorí stoja na prahu svojho podnikania. Ukazujeme mladým ľuďom, že je na čom stavať, z čoho čerpať.

Ako si takého hrdého českého podnikateľa predstavujete?
Je to majiteľ firmy, ktorý o svojom podnikaní a svojej krajine premýšľa v horizonte desiatok rokov, nie iba v horizonte volebného obdobia. Ten, kto si uvedomuje, že jeho podnikanie ovplyvňuje širší systém okolo neho. A podniká tak, aby to bolo dobré pre neho, jeho firmu a všetkých, ktorých sa to týka. Pre týchto ľudí a ich firmy platí, že sú inovatívni, uvažujú v rámci celého sveta. Sú teda odvážni, transparentní, podnikajú eticky a neboja sa. Úsilie týchto ľudí neovplyvňuje iba ekonomická prosperita našej krajine, ale i sociálna.