Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising po roku opäť na Slovensku!

Výstava a sprievodné programy sú otvorené všetkým záujemcom o franchisingové podnikanie ZDARMA, stačí sa registrovať na webových stránkach výstavy.
V dňoch 29. a 30. októbra sa v Pálffyho Paláci v Bratislave uskutoční 2. ročník Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising. Návštevníci budú mať možnosť stretnúť sa s franchisovými konceptmi hľadajúcimi partnerov na Slovensku.
 

Rovnako ako minulý rok je výstava spojená s prezentáciou franchisových značiek na výstavnej ploche aj v rámci doprovodného programu. Predstavia sa napríklad značky Pizza Mizza, Business for Breakfast, Naturhouse, Dance Heads, Mr. Kebab, Norbi Update nebo Uniglobe Travel. Návštevníci výstavy sa budú môcť zoznámiť nielen s franchisovými konceptmi, od renomovaných odborníkov a právnikov získajú ďalšie informácie týkajúce sa podnikania pod známou značkou.

Zaujímavé bude ešte aj stretnutie sa zástupcov odborných a mediálnych partnerov: Slovenskou franchisingovou asociáciou, Českou asociáciou franchisingu, spoločnosťou PROFIT system – vydavateľom magazínu Vlastní firma FRANCHISING a prevádzkovateľom portálu Franchising.sk, odborným časopisom Start, slovenským portálom Podnikajte.sk, alebo FranchisPortal.sk, ktorí veľtrh podporili.

Výstava a sprievodné programy sú otvorené všetkým záujemcom o franchisingové podnikanie ZDARMA, stačí sa registrovať na webových stránkach výstavy www.vystavafranchisingu.sk.

Medzinárodná výstava pre podnikanie a franchising je ďalšou aktivitou, ktorú Slovenská franchisingová asociácia zavádza na slovenskom trhu. Potreba odborne sa vzdelávať, diskutovať a nadviazať kontakty, je práve tým dôvodom, prečo koncept z Prahy dorazil aj na Slovensko. VÝSTAVA umožní hľadať priestor pre nové obchodné zväzky.