Portál Franchising.sk odštartoval

Franchising.sk sa stal v poradí 9. portálom, ktorý prevádzkuje poradenská firma PROFIT system. Ďalej je v ČR, Poľsku, Rusku, Maďarsku, Srbsku, Ukrajine, Chorvátsku a Rumunsku.
Štvrtok
31.10.2013
Slovenskí čitatelia môžu novo nájsť informácie o franchisingu na portáli Franchising.sk, ktorý spustila firma PROFIT system.
 

Slovenský trh franchisingu posledné roky vykazuje prudký rast. Nielen firmy z Českej republiky sa snažia na tento trh preniknúť a zacieliť na slovenských zákazníkov. Poradenská spoločnosť PROFIT system, ktorá mimo iné prevádzkuje portál Franchising.cz, sa rozhodla pre franchisorov a franchisantov spustiť slovenskú variantu Franchising.sk, kde môžu nielen záujemcovia o podnikanie načerpať informácie týkajúce sa oblasti franchisingu.

Trh franchisingu vo Slovenskom republike je podľa prezidenta Slovenských franchisingovej asociácie (SFA) Jozefa Šétaffyho ešte mladý a nezrelý, za posledné dva roky však vykazuje veľmi dynamický rozvoj. "Franchising na slovenský má svoje vlastné špecifiká, je napríklad výrazne geograficky a ľudsky štruktúrovaný. Podnikateľ musí vynaložiť určitý čas, aby sa s ním zoznámil," hovorí sám Jozef Šétaffy s tým, že SFA sa snaží franchising stále podporovať.

SFA združuje v súčasnej chvíli 30 riadnych členov. Momentálne zdokonaľuje návrhy na úpravu Stanov SFA, aby boli vytvorené dobré podmienky pre vlastnú existenciu a rozšírenie záberu aktivít. Franchising chcú rozvíjať aj vďaka spolupráci s inštitúciami ako Združenie podnikateľov Slovenska či Národnou agentúrou pre rozvoj malého a stredného podnikania. Spoločnosť PROFIT system a nový portál Franchising.sk budú v procese rozvoja určite hrať významnú úlohu.

PROFIT system franchise services je konzultačná spoločnosť, ktorá sa zaoberá komplexným poradenstvom v oblasti franchisingu. Spoločnosť pôsobí popri Českej republiky aj na poľskom, ukrajinskom, maďarskom, ruskom, srbskom a rumunskom trhu. PROFIT system je riadnym členom Českej asociácie franchisingu v oblasti poradenstva franchisovým systémom.