Chýbajúce miesto

Zatiaľ čo tradičný maloobchod je stále hlavnou hnacou silou dopytu po obchodnej infraštruktúre, nárast predajov cez internet od základov mení veľkosť a štruktúru distribučných centier a ich rozmiestnenie.
24.10.2013
Problémom európskych maloobchodníkov bude v dohľadnej dobe nedostatok skladov.
 

Európsky maloobchodníci budú v priebehu nasledujúcich piatich rokov potrebovať až 25 miliónov m2 nových skladových plôch - to znamená prírastok 5 miliónov m2 nových skladových priestorov každý rok - dosť na to pokryť každoročne plochu väčšiu, ako je celý newyorský Central Park. Vyplývá to z nového prieskumu spoločnosti Jones Lang LaSalle.

Dopyt je stimulovaný jednak potrebou zaistiť dodávky tovaru do existujúcich kamenných obchodov a rovnako stále viac narastajúcim objemom internetových nákupov, ktoré menia spôsob, akým sa tovar dostáva k zákazníkom. S predpokladaným nárastom internetových predajov na takmer dvojnásobok počas prvej polovice tejto dekády, narastá aj dopyt po skladových priestoroch, vrátane tých najväčších (o veľkosti viac než 100 tisíc m2), cez špeciálne distribučné centrá až po menšie lokálne výdajné miesta.

Nové technológie

Vo svojej správe "A new logistics real estate landscape" Jones Lang LaSalle uvádza, že bude potrebných približne 3 milióny m2 nových skladových plôch pre špecializované centrá obsluhujúce výhradne internetový dopyt. Ďalších 22 miliónov m2 je potrebných pre zásobovanie kamenných obchodov, aj napriek tomu, že mlaoobchodníci stále častejšie prichádzajú s ponukou služieb "multi-kanálového" predaja. To znamená, že zákazníci nakupujú v klasickom obchode, cez internet alebo cez mobilný telefón a tovar si buď nechávajú doručiť až do domu, alebo si ho vyzdvihnú v obchodoch či v špeciálnych výdajných miestach.

Odborníci z Jones Lang LaSalle očakávajú, že online predaj bude do roku 2016 v Európe predstavovať viac než 10% maloobchodného obratu, čím sa mení aj spôsob distribúcie a dodávok tovaru.

Slovensko ide vpred

„Z pohľadu internetového predaja, Slovensko patrí k stále viac rastúcim trhom strednej a východnej Európy. Zmena životného štýlu, lepšia dostupnosť internetu, zvyšujúca a rovnako lepšia konkurencieschopnosť internetových obchodov prispievajú k rýchlemu rastu objemu nákupov prostredníctvom tohto distribučného kanála,“ hovorí vedúci oddelenia industriálnych nehnuteľností Jones Lang LaSalle na Slovensku Martin Stratov s tým, že centrálna poloha Slovenskej republiky v rámci Európy, dobre rozvinutá infraštruktúra, kvalifikovaná pracovná sila a kvalitné, moderné skladové areály môžu v budúcnosti pritiahnuť veľké spoločnosti v oblasti internetového predaja a ich logistických partnerov.

Jones Lang LaSalle zaznamenáva narastajúcu potrebu veľkých distribučných centier o rozlohe viac ako 100 tisíc m2 zameraných na obsluhu internetového dopytu. Príkladom takéhoto centra môže byť 128 tisíc m2 veľký komplex internetového predaja Zalando v Erfurte v Nemecku. Podobné obrovské centrá budú postavené ako "built to suit" projekty, vyžadujúce rozsiahle pozemky a dobrý prístup predovšetkým z dôvodu migrácie vysokého množstva pracovnej sily. Jones Lang LaSalle taktiež predpovedá zvýšenú potrebu robotov, ktoré boli v niektorých prípadoch schopné zvýšiť efektivitu vybavovania objednávok v skladoch dokonca až o 500%.