SFA prijatá do EFF

SFA sa stala 21.členem Európskej franchisingovej federácie. Členovia sú aj franchisovej asociácie susediace so Slovenskom.
18.06.2014
Slovenská franchisingová asociácia bola prijatá za riadneho člena Európskej franchisingovej federácie.
 

Valné zhromaždenie Európskej franchisingovej federácie (EFF) rozhodlo o prijatí Slovenskej franchisingovej asociácie (SFA) za svojho riadneho člena.  Týmto rozhodnutím bol zavŕšený asociačný proces nastavenia našich postupov s európskymi štandardami franchisingového podnikania.

SFA prevzala európsky  Etický kódex franchisingu. „Každý franchisingový koncept ponúkaný ako úspešný a hodnotný produkt  musí byť v praxi overený, ináč nezíska dôveru (rozumného) kupujúceho. Kódex ukladá podmienku úspešne podnikať aspoň v jednej pilotnej jednotke počas primerane dlhého obdobia ešte pred začiatkom tvorby  franchisingového reťazca,“ vymenováva časť podmienok prezident Slovenskej franchisingovej asociácie Jozef Šétaffy. SFA prevzala aj ostatné pravidlá  platné v Európskej franchisingovej federácii do svojich Stanov.

Zlepšenie podmienok

SFA je ako riadny člen EFF pripravená spolupracovať s partnerskými franchisingovými asociáciami na medzinárodnej úrovni. Prvú konkrétnu ponuku na spoluprácu sme už dostali od Nemeckej franchisingovej asociácie (DFV).  Iste využijeme ich ponuku programu mentoringu a spoločného workshopu.  Tiež prezentácia našej Výstavy pre podnikanie a franchising bude uvedená v Newsletteri  DFV.

Dôležitou úlohou v ďalšej činnosti SFA bude  zavedenie nezávislého certifikovaného systému hodnotenia a overovania  kvality (audit)  franchisingových konceptov pri prijímaní nových riadnych členov SFA - poskytovateľov franchisingu. Ak ho budú zohľadňovať  aj finančné inštitúcie (ako napr. v Nemecku), vytvoria sa formálne predpoklady pre zlepšenie podmienok financovania franchisorov aj franchisantov zvýšením bonity franchisingových konceptov - riadnych členov SFA pri posudzovaní žiadosti  o úverovanie podnikateľských projektov.