05.05.2014

Čakajú nás inovácie

Myslí si Jan Gonda, prezident České asociácie franchisingu a master-franchisant siete výživových poradní Naturhouse. Priblížil novinky, ktoré tento rok čakajú nielen členov ČAF.

Ako by ste zhodnotili svoje ročné pôsobenie ako prezident Českej asociácie franchisingu?

Svoju prácu hodnotím prínosne a pozitívne, ale na chode ČAF sa okrem výkonnej manažérky Ing. Petry Ritschelové aktívne zúčastňovala tiež správna a dozorná rada, všetkým teda patrí moje poďakovanie za ich podporu a prínos. Za jeden z najväčších prínosov považujem nastavenie obchodného modelu a motivácie tak, že sa veľa členov ČAF začalo aktívne zúčastňovať na chode ČAF. Ďalej hodnotím ako vysoko prínosnú pre ČAF a jej členov spoluprácu s profesionálmi, z ktorej môže v budúcnosti profitovať asociácia, partneri, ale tiež jej členovia. Tiež pripravujeme súťaž Franchisa roka, ku ktorej sme nechali spracovať pilotný prieskum a prvé signály vyzerajú pozitívne. Súťaž Franchisa roka je projekt, ktorý by mohol myšlienku franchisingu aj ČAF dostať do povedomia širokej verejnosti.

Foto Naturhouse

Jan Gonda bol druhýkrát zvolený za prezidenta Českej asociácie franchisingu. Sám vedie firmu Reduccia, ktorá drží master-franchisovú licenciu dietetických centier Naturhouse v ČR a v SR.

Čo sa v minulom roku podarilo Českej asociácii franchisingu?

V roku 2013 sa ČAF rozrástla o „netto“ 2 nových členov, celkom teda na 39 členov, čo znamená, pokiaľ zvážime, že na českom trhu operuje cca 180 overených franchisových konceptov, že náš podiel na trhu činí 22 %.  Rastieme teda o 5 % ročne. To nie je  vôbec zlý výsledok, keď v súčasnej dobe väčšina profesijných združení oslabuje a stráca členskú základňu z dôvodu ekonomickej situácie na trhu v Českej republike. Osobne by som bol veľmi rád, ak by sa nám podarilo tento rast udržať aj v roku 2014. Podľa môjho názoru je však potenciál rastu členskej základne ČAF vyšší, a aby bol dosiahnutý, je  potrebné dokončiť transformáciu ČAF, ku ktorej určite prispeje tiež novo zvolená správna rada, ktorá sa z pôvodných 5 rozrástla na 7 členov v zložení: Halka Pavlíková z právnej firmy Noerr, Martina Parusová Zímová z advokátskej kancelárie Kocián Šolc Balaštík, franchisový poradca Lubomír Milek, Kamila Zárychtová z franchisového konceptu Business for Breakfast, Aleš Kotěra z Náš Grunt a Petr Šméral zo spoločnosti iDry, ktorý zároveň obsadil novú pozíciu viceprezidenta. Zvýšenie počtu členov je jedným z hlavných úloh správnej rady na súčasné obdobie. Okrem toho sa podarilo zlepšiť viditeľnosť asociácie v médiách a napríklad Konferencia Franchising fórum sa tešila veľkému záujmu zo strany záujemcov o franchisovú licenciu vďaka zaujímavému a pútavému programu obohatenému o účasť zahraničných odborníkov.

Aké plány má ČAF na tento rok? Čo chcete dosiahnuť?

Našimi cieľmi je šíriť povedomie o franchisingu ako overenom a istom spôsobe podnikania, rozširovať počet členov asociácie a prinášať im podporu v ich aktivitách. Pokračujeme v networkingových stretnutiach, zjednocovaní franchisových aktivít jednotlivých partnerov asociácie – skupín poradcov, právnikov, médií, výstav a pod. Jednotnejšia politika potom prináša vyšší efekt z jednotlivých akcií a lepší imidž ČAF vrátane jej partnerov. V apríli sme absolvovali úvodné jednanie na tému vzdelávania vo franchisingu na Vysokej škole hotelovej. V pláne je založiť katedru so špecializáciou na franchising, s ktorou ČAF môže blízko spolupracovať. Plánujeme rozšíriť aktivity asociácie, v súvislosti s tým, že sa nám podarilo nájsť cestu pre získanie pracovníkov z úradov práce. Napríklad sme tiež začali realizáciu projektu publikácie franchising a zber dát z trhu pre ďalšie účely ČAF. UniCredit Bank prináša svoj nový program financovania pre franchisové koncepty, čo je jedna zo základných vecí pre rozvoj franchisových sietí. Priali by sme si, aby v tomto nastal prielom.

Aké akcie chystá ČAF pre svojich členov?

ČAF aktívne oslovuje ďalších možných pridružených členov, ktorí by mohli priniesť zľavy v službách a produktoch pre franchisové koncepty a ďalej financie do ČAF. Tiež plánujeme zatraktívniť členstvo v ČAF tak, aby si jednotliví členovia vymieňali zľavové kupóny na tovary alebo služby.  Ako vysoko prínosné sa ukázali byť pracovné raňajky a networkingové stretnutia, v ktorých budeme pokračovať aj naďalej.

Spolupracujete aj so slovenskou asociáciou SFA. Prečo ste sa rozhodli s ňou viac spolupracovať?

Aj napriek tomu, že sú oba trhy rozdelené, sú si blízke po socioekonomickej, jazykovej aj kultúrnej stránke. Vzájomná spolupráca oboch asociácií prináša výhody, obohacuje a umožňuje zdieľať skúsenosti. Franchisori z oboch krajín pri expanzii volia najčastejšie český či slovenský trh. Je teda vhodná napríklad pre tie koncepty, ktoré sa rozhodnú expandovať formou franchisingu na susedný trh, pretože sa budú môcť s dôverou obrátiť na spriatelenú asociáciu a jej štart na trhu bude o to jednoduchší a rýchlejší. Okrej toho aktivity SFA sú stále viac badateľné na slovenskom trhu. Obe asociácie zastupujú menšie trhy a ich vzájomná spolupráca môže byť prínosná v rámci Európskej franchisovej federácie.

Ako by ste popísal český trh franchisingu. Ako ho vidíte tento rok?

Oproti minulému roku vidíme väčší nárast záujmu franchisantov o licenciu. Záujemcovia sa minulý rok rozhodovali a čakali, ako sa bude situácia na trhu vyvíjať. Franchisový trh neustále rastie a začína dozrievať, stále však predstavuje veľký potenciál pre rozvoj terajších a vstup nových konceptov. Je teda na ňom stále priestor na otváranie nových franchisových konceptov a expanziu tých súčasných, ale tiež boom otvárania pobočiek už nie je taký rýchly, ako  pred 2 či 3 rokmi. Franchisové koncepty sa samozrejme naďalej sústredia na expanziu, zároveň ale už dospeli do inovačnej fáze, kedy začínajú prinášať svojim zákazníkom nové a vylepšené produkty a služby. Niektoré odbory na franchisovom trhu začínajú byť saturované, čo so sebou prináša veľa výhod pre koncových klientov. Evidujeme väčší záujem o preberanie už zavedených pobočiek.

Zdieľaj článok

Komentáre na fórum

0

chcete viac?

newsletter Franchising.sk

If you see this, leave this form field blank