Čakajú nás inovácie

Jan Gonda bol druhýkrát zvolený za prezidenta Českej asociácie franchisingu. Sám vedie firmu Reduccia, ktorá drží master-franchisovú licenciu dietetických centier Naturhouse v ČR a v SR.
05.05.2014
Myslí si Jan Gonda, prezident České asociácie franchisingu a master-franchisant siete výživových poradní Naturhouse. Priblížil novinky, ktoré tento rok čakajú nielen členov ČAF.
 

Ako by ste zhodnotili svoje ročné pôsobenie ako prezident Českej asociácie franchisingu?

Svoju prácu hodnotím prínosne a pozitívne, ale na chode ČAF sa okrem výkonnej manažérky Ing. Petry Ritschelové aktívne zúčastňovala tiež správna a dozorná rada, všetkým teda patrí moje poďakovanie za ich podporu a prínos. Za jeden z najväčších prínosov považujem nastavenie obchodného modelu a motivácie tak, že sa veľa členov ČAF začalo aktívne zúčastňovať na chode ČAF. Ďalej hodnotím ako vysoko prínosnú pre ČAF a jej členov spoluprácu s profesionálmi, z ktorej môže v budúcnosti profitovať asociácia, partneri, ale tiež jej členovia. Tiež pripravujeme súťaž Franchisa roka, ku ktorej sme nechali spracovať pilotný prieskum a prvé signály vyzerajú pozitívne. Súťaž Franchisa roka je projekt, ktorý by mohol myšlienku franchisingu aj ČAF dostať do povedomia širokej verejnosti.

Čo sa v minulom roku podarilo Českej asociácii franchisingu?

V roku 2013 sa ČAF rozrástla o „netto“ 2 nových členov, celkom teda na 39 členov, čo znamená, pokiaľ zvážime, že na českom trhu operuje cca 180 overených franchisových konceptov, že náš podiel na trhu činí 22 %.  Rastieme teda o 5 % ročne. To nie je  vôbec zlý výsledok, keď v súčasnej dobe väčšina profesijných združení oslabuje a stráca členskú základňu z dôvodu ekonomickej situácie na trhu v Českej republike. Osobne by som bol veľmi rád, ak by sa nám podarilo tento rast udržať aj v roku 2014. Podľa môjho názoru je však potenciál rastu členskej základne ČAF vyšší, a aby bol dosiahnutý, je  potrebné dokončiť transformáciu ČAF, ku ktorej určite prispeje tiež novo zvolená správna rada, ktorá sa z pôvodných 5 rozrástla na 7 členov v zložení: Halka Pavlíková z právnej firmy Noerr, Martina Parusová Zímová z advokátskej kancelárie Kocián Šolc Balaštík, franchisový poradca Lubomír Milek, Kamila Zárychtová z franchisového konceptu Business for Breakfast, Aleš Kotěra z Náš Grunt a Petr Šméral zo spoločnosti iDry, ktorý zároveň obsadil novú pozíciu viceprezidenta. Zvýšenie počtu členov je jedným z hlavných úloh správnej rady na súčasné obdobie. Okrem toho sa podarilo zlepšiť viditeľnosť asociácie v médiách a napríklad Konferencia Franchising fórum sa tešila veľkému záujmu zo strany záujemcov o franchisovú licenciu vďaka zaujímavému a pútavému programu obohatenému o účasť zahraničných odborníkov.

Aké plány má ČAF na tento rok? Čo chcete dosiahnuť?

Našimi cieľmi je šíriť povedomie o franchisingu ako overenom a istom spôsobe podnikania, rozširovať počet členov asociácie a prinášať im podporu v ich aktivitách. Pokračujeme v networkingových stretnutiach, zjednocovaní franchisových aktivít jednotlivých partnerov asociácie – skupín poradcov, právnikov, médií, výstav a pod. Jednotnejšia politika potom prináša vyšší efekt z jednotlivých akcií a lepší imidž ČAF vrátane jej partnerov. V apríli sme absolvovali úvodné jednanie na tému vzdelávania vo franchisingu na Vysokej škole hotelovej. V pláne je založiť katedru so špecializáciou na franchising, s ktorou ČAF môže blízko spolupracovať. Plánujeme rozšíriť aktivity asociácie, v súvislosti s tým, že sa nám podarilo nájsť cestu pre získanie pracovníkov z úradov práce. Napríklad sme tiež začali realizáciu projektu publikácie franchising a zber dát z trhu pre ďalšie účely ČAF. UniCredit Bank prináša svoj nový program financovania pre franchisové koncepty, čo je jedna zo základných vecí pre rozvoj franchisových sietí. Priali by sme si, aby v tomto nastal prielom.

Aké akcie chystá ČAF pre svojich členov?

ČAF aktívne oslovuje ďalších možných pridružených členov, ktorí by mohli priniesť zľavy v službách a produktoch pre franchisové koncepty a ďalej financie do ČAF. Tiež plánujeme zatraktívniť členstvo v ČAF tak, aby si jednotliví členovia vymieňali zľavové kupóny na tovary alebo služby.  Ako vysoko prínosné sa ukázali byť pracovné raňajky a networkingové stretnutia, v ktorých budeme pokračovať aj naďalej.

Spolupracujete aj so slovenskou asociáciou SFA. Prečo ste sa rozhodli s ňou viac spolupracovať?

Aj napriek tomu, že sú oba trhy rozdelené, sú si blízke po socioekonomickej, jazykovej aj kultúrnej stránke. Vzájomná spolupráca oboch asociácií prináša výhody, obohacuje a umožňuje zdieľať skúsenosti. Franchisori z oboch krajín pri expanzii volia najčastejšie český či slovenský trh. Je teda vhodná napríklad pre tie koncepty, ktoré sa rozhodnú expandovať formou franchisingu na susedný trh, pretože sa budú môcť s dôverou obrátiť na spriatelenú asociáciu a jej štart na trhu bude o to jednoduchší a rýchlejší. Okrej toho aktivity SFA sú stále viac badateľné na slovenskom trhu. Obe asociácie zastupujú menšie trhy a ich vzájomná spolupráca môže byť prínosná v rámci Európskej franchisovej federácie.

Ako by ste popísal český trh franchisingu. Ako ho vidíte tento rok?

Oproti minulému roku vidíme väčší nárast záujmu franchisantov o licenciu. Záujemcovia sa minulý rok rozhodovali a čakali, ako sa bude situácia na trhu vyvíjať. Franchisový trh neustále rastie a začína dozrievať, stále však predstavuje veľký potenciál pre rozvoj terajších a vstup nových konceptov. Je teda na ňom stále priestor na otváranie nových franchisových konceptov a expanziu tých súčasných, ale tiež boom otvárania pobočiek už nie je taký rýchly, ako  pred 2 či 3 rokmi. Franchisové koncepty sa samozrejme naďalej sústredia na expanziu, zároveň ale už dospeli do inovačnej fáze, kedy začínajú prinášať svojim zákazníkom nové a vylepšené produkty a služby. Niektoré odbory na franchisovom trhu začínajú byť saturované, čo so sebou prináša veľa výhod pre koncových klientov. Evidujeme väčší záujem o preberanie už zavedených pobočiek.