Franchisovej koncepty pri úvahe nad expanziou do zahraničia vyhľadávajú svoje prípadné master-franchisantov na veľtrhoch či na fórach. Jedna z akcií sa bude konať 23. až 25. apríla na Malte.
22.04.2014
Rozvoj na báze master-franchisovej licencie sa uplatňuje najmä na zahraničnú expanziu. Malta bude hosťovať fórum zaoberajúce sa touto problematikou.
 

Ak sa spoločnosti rozhodnú využiť na svoj rozvoj franchisovú spoluprácu, hľadajú vhodných franchisantov, ktorí by im pomohli vytvoriť sieť za nízke náklady. Ak však cítia, že by mohli uspieť aj za hranicami, s predajom jednotlivých franchis môžu naraziť predovšetkým kvôli vysokým transakčným nákladom.  V tomto ohľade je jednoduchšie využiť model master-franchisy.

Master-franchisová licencia je vlastne oprávnenie pre podnikateľa používať originálny franchisový koncept na určitom území a povolenie predávať jednotlivé franchisové licencie. V drvivej väčšine sa používa v prípade zahraničnej expanzie, aj keď môžeme nájsť master-franchisy na jednotlivé oblasti v tuzemsku. Master-franchisant pozná prostredie trhu lepšie a vie, ako tu sieť rozšíriť. Vzniká tak veľmi prepracovaný systém, z ktorého majú úžitok všetci účastníci. Základ tvorí franchisor, ktorý drží licenciu a ponúka ju master-franchisantom. Tí potom predávajú franchisové licencie do jednotlivých oblastí a riadia expanziu.

Česko má prednosť

Nájsť vhodného master-franchisanta, do ktorého vloží spoločnosť dôveru je namáhavá a časovo náročná práca, avšak úspech prináša. Dokazuje to veľa zahraničných spoločností, ktoré sa u nás rozvíjajú na tomto princípe a niektoré z nich tu pôsobia už niekoľko rokov. Jednou z najúspešnejších firiem je Naturhouse. Master-franchisovú licenciu od roku 2008 drží firma Reduccia, ktorá za celkom krátku dobu rozšírila Naturhouse do všetkých kútov Česka a Slovenska. Väčšiu tradíciu si vytvorila francúzska kozmetika Yves Rocher. Tá prekročila 12 ročné pôsobenie.

Slovenský a český trh sú si veľmi podobné, aj keď sa oba štáty rozdelili pred viac ako 10 rokmi, stáva sa, že zahraničný systém poskytne master-licenciu pre oba štáty. Aj napriek tomu je Slovensko niekedy dávané do pozadia, ak sa franchisový systém nepodarí uchytiť v Česku. Následne sa master-franchisanti vrhnú na slovenský trh. Má to svoje opodstatnenie, aj keď sú si trhy podobné, dajú sa na nich nájsť rozdiely, ktoré musia podnikatelia brať v úvahu.

Fórum na Malte podporí expanziu franchisových systémov

V dňoch 23. až 25. apríla 2014 sa uskutoční na Malte akcia pod názvom Global Master Franchise Fórum, ktorá má za cieľ podporiť expanziu vybraných 16 franchisových systémov, predovšetkým do krajín Európy. Fórum organizuje medzinárodné združenie franchisových poradcov „Franchise Pool International  - skrátene FPI“, ktoré pre franchisové koncepty vyhľadáva v krajinách, kde pôsobí, nových master-franchisových alebo franchisových partnerov. „Možnosť prezentovať sa tu majú aj úspešné české a slovenské koncepty, ktoré môžu získať veľa užitočných informácií o trhoch, na ktoré chcú expandovať," vysvetľuje ďalej  Aleš Tulpa zo spoločnosti AVEX systems, ktorá reprezentuje v združení FPI Českú a Slovenskú republiku.

Návštevníci fóra sa dozvedia nielen informácie o master-franchisových systémoch. „Program fóra ponúkne okrem predstavenia jednotlivých značiek, cieľových krajín  v Európe a členov FPI, aj kopu workshopov na rôzne témy, ako napríklad Ako sa na expanziu pripraviť, ako a a kde hľadať master-franchisových partnerov, rady právnikov pre expanziu do zahraničia, doporučené marketingové aktivity a kopu ďalších,“ dodáva Aleš Tulpa.

Master-franchisy sú aj u nás

Úspech zahraničných franchisových konceptov na Slovensku dokazuje, že aj ďalšie spoločnosti tu chcú nájsť vhodného master-franchisanta. V katalógu franchis, ktorý môžete nájsť na portáli Franchising.sk, hľadajú master-franchisantov firmy z viacerých oblastí, či už je to gastronomický koncept Broaster Chisken, športové škôlky Socatos či jazyková škola Speak Up.