20.03.2014

Modrý slon

Modrý slon

Hlavnou činnosťou nakladateľstva Modrý slon je vydávanie "osobných kníh".

Od roku 1998 v nakladateľstve vyšlo 20 originálnych titulov písaných a ilustrovaných výhrade pre tento revolučný systém. Každý z týchto titulov sa z pohľadu predávaných kusov stal bestsellerom. V roku 2001 vydalo didaktickú pomôcku (hru) MOTIVÁCIA, ktorá bola odborníkmi vybraná ako „správna hračka“. V roku 2006 vychádza prvá audio nahrávka HAVRAN TIK. Ide o svetovú raritu. Do 50 minútového rozprávkového príbehu je možno počítačovým programom vložiť konkrétneho hlavného hrdinu (podobne ako pri knihách). V počítačovej databáze je nahovorených 250 mien chlapcov a 250 mies dievčat. K CD vychádza aj kniha.

V roku 2006 vzniká projekt na podporu čítania u detí, ktorý je Českým výskumným ústavom pedagogickým a Ministerstvo školstva ČR, mládeže a telovýchovy vyhodnotený ako maximálne motivujúci podporný prostriedok k čítaniu. Od roku 2010 nakladateľstvo oslovuje začínajúcich autorov a ilustrátorov, tí sa zapojujú do projektu na podporu čítania. Cieľom je byť v najtesnejšom kontakte s malými čitateľmi a ukázať im kúzlo písaného textu.

Celkový koncept chodu nakladateľstva je postavený na franchisovom modeli. Ktokoľvek, kto splní podmienky, sa môže stať majiteľom licencie a podieľať sa na raste a poslaní nakladateľstva. V súčasnej dobe nakladateľstvo pôsobí na území Českej a Slovenskej republiky a Poľska.

Na českom trhu nakladateľstvo Modrý slon pôsobí 16 rokov a naďalej rozvíja predajnú a partnerskú sieť. Veľký dôraz je kladený na špecifický prístup ku každému existujúcemu či potenciálnemu partnerovi (príjemcovi). Nesmieme opomenúť, že okrem obchodnej báze, je tu i stránka kladného a pozitívneho prístupu partnera k projektom podpory čítania u malých čitateľov. Vďaka celoštátnej pôsobnosti a skúsenostiam s mnohými modelmi spolupráce dokážeme v spoločnej diskusie s partnerom vždy nájsť vhodný spôsob kooperácie pre obe strany.

Nakladateľstvo Modrý slon spustilo v septembri 2011 celorepublikový projekt na podporu čítania u najmladšej generácie, viac sa o celom projekte dozviete na webových stránkach: www.jactu.cz

Podpora pro franchisanty

 • Vývoj a know-how tlače a kompletnosti osobných kníh a ich prezentácia
 • Dodanie tovarov (knižný polotovar) k predaju koncovému zákazníkovi
 • Poskytovanie technológie potrebnej pre dokončenie osobných kníh (koncový zákazník požadovanú knihu získa vždy v 100% kvalite)
 • Marketingové poradenstvo pre úspešný chod pobočky
 • Reklamné materiály a celkové portfólio
 • Bezplatný servis a poradenstvo

Potřebná počáteční investice

 • od 20 euro do 396 euro
 • Priebežné poplatky sa neplatia
 • Zmluva sa uzatvára na 4 roky s možnosťou predĺženia.

Základní požadavky

Naša partnerská spolupráce nie je komplikovaná, nevyžaduje žiadne špeciálne znalosti ani vysoké vstupné investície. Našim cieľom je zjednodušiť vzájomný vzťah na takú úroveň, aby čo najviac energie zostávalo na úspešnú prevádzku nového kontaktného miesta.

 • Zaistenie technického zázemia pre tlač a dokončenie personálnych kníh, podľa pokynov poskytovateľa.
 • Úzka spolupráca s poverenými spolupracovníkmi poskytovateľmi vo veci technického, marketingového a odborného servisu a poradenstva.

KOHO HĽADÁME?

 • Partnera, ktorého náš systém podnikania oslovil
 • Partnera, ktorý verí, že deti prostredníctvom osobných kníh, odhalia kúzlo písaného textu
 • Partnera, ktorý si myslí, že sa dokáže na trhu presadiť

Zdieľaj článok

Komentáre na fórum

0

chcete viac?

newsletter Franchising.sk

If you see this, leave this form field blank