Potenciál na Slovensku

Slovenské právo franchising ako spôsob podnikania oficiálne nepozná. Zmena by však rozvoju franchisingového trhu u nás prospela .
10.02.2014
Počet franchisových značiek sa na domácom trhu z roka na rok zvyšuje. U pôvodom slovenských sietí čakáme ďalší rast.
 

V súčasnej dobe pôsobí na slovenskom viac než 120 franchisových konceptov. Štvrtinu z nich tvoria pôvodom tuzemskej značky. Najviac konceptov rozvíjajúcich sa formou franchisingu nájdeme mimo oblasti gastronómie najmä v oblasti služieb , zdravej výživy a fitness. Siete rozvíjajúce sa prostredníctvom franchisových licencií sú však zastúpené aj napríklad predajne potravín, kozmetiky, odevov, alebo realitnej siete či agentúry ponúkajúce rôzne systémové riešenia pre firmy a podnikateľov. "Prítomnosť rôznych značiek a ponuka franchisových konceptov je u nás pestrá a porovnateľná so štruktúrou obsadenie segmentov v európskom priemere. Kvantitatívne však európskych ukazovateľov vo využívaní franchisingu na slovenskom zatiaľ nedosahujeme,“ hovorí Jozef Šétaffy, prezident Slovenskej franchisingovej asociácie.

Dôvodom tejto situácie môže byť aj niekoľko problémov, ktoré môžeme na tuzemskom trhu identifikovať. Jedným z faktorov limitujúcich rozvoj franchisingového podnikania na Slovensku je nedostatočná kapitálová vybavenosť podnikateľov, najmä v prípade finančne nákladnejších konceptov a licencií. "Tento problém by mohli pomôcť riešiť banky, ktoré by štát podporil samostatnými rozvojovými fondmi a zárukami. Avšak banky by k tomu, aby sa do financovania tohto odboru podnikania týmto spôsobom pustili, potrebovali, aby bola táto forma podnikania uznaná, teda formalizovaná štátnou legislatívou. Slovenské právo však franchising ako spôsob podnikania oficiálne nepozná," upozorňuje Jozef Šétaffy s tým, že práve legislatívna úprava by rozvoji franchisingu na Slovensku veľmi pomohla.

Hoci počet tuzemských franchisových konceptov nedosahuje takej výšky ako v krajinách s vyspelým franchisovým trhom, lze podľa Slovenskej franchisingovej asociácie v blízkej dobe práve v tejto oblasti očakávať intenzívny rozvoj. "Práve v tomto smere u nás registrujeme hneď niekoľko slovenských sietí , ktoré doteraz nepristúpili na formalizáciu svojho podnikania formou franchisingu," dopĺňa Jozef Šétaffy.