Slovenský trh prechádza podľa Jána Gondu kladným vývojom a záujem o franchising ako formu podnikania rastie. Dosiahnutie úspechu však vyžaduje viac energie než na českom trhu.
27.01.2014
Nielen o rozvoji konceptu Naturhouse a stave franchisového trhu na Slovensku sme hovorili s Jánom Gondom, master-franchisantom pre ČR a SR.
 

Ako sa konceptu Naturhouse darilo na slovenskom trhu v roku 2013?

Minulý rok sa pre nás niesol v znamení stabilizácie siete, vývoja nových nástrojov pre získavanie klientov a súčasne tiež znovu získanie tých klientov, ktorí naše výživové poradne už pravidelne nenavštevujú. Rozšírili sme sortiment našich produktov na 120 a vylepšili sme naše služby pre zákazníkov na základe uskutočneného prieskumu. Prieskum ukázal nielen vysokú spokojnosť našich klientov, ale tiež nám vytýčil ďalšie smery, kam smerovať so službami a produktmi. Stabilizovali a rozšírili sme tiež odborný tím, ktorý zaisťuje kompletný servis novým i doterajším franchistantom. Čo sa týka otvorenia nových pobočiek, podarilo sa nám rozšíriť pobočkovú základňu o 3 predajne v Bratislave, Topoľčanoch a Seredi. Prevádzkujeme na Slovensku 12 pobočiek, z ktorých je 9 v rukách franchisantov. V súčasnej dobe jednáme s ďalšími potenciálnymi franchisantami. Dávame však veľký dôraz na výber správneho partnera, ktorý bude 100 % dodržiavať know-how a aktívne sa podieľať na vedení pobočky NATURHOUSE.

Je o franchisové licencie na Slovensku záujem?

Záujem o otvorenie si vlastnej výživovej poradne rozhodne je, či už zo strany výživových poradcov v postavení majiteľov alebo investorov, ktorí otvoria pobočku a nájmu si pre jej prevádzku personál. Teší ma, že o licenciu majú záujem nielen noví, ale tiež súčasní franchisanti. Určitý počet záujemcov o franchising nerealizuje svoj záujem otvoriť si pobočku z dôvodu nedostatku financií. Z tohto dôvodu plánujeme prísť tiež na slovenský trh s novinkou vo forme mikrokonceptu, ktorý je úsporný nielen na začiatku podnikania, ale tiež v jeho priebehu. Počiatočná investícia začína od 11 200 € a je v nej zahrnutý nákup tovaru, nájom, kaucie a finančná rezerva pre prvý mesiac prevádzky. Výživovú poradňu typu mikro možno umiestniť do priestoru vo veľkosti 20 m2 a pracuje v nej iba výživový poradca, čím sa ušetria náklady na prenájom priestorov a mzdy ďalších zamestnancov. Verím, že rovnako ako na českom trhu, i na slovenskom bude o mikrokoncept veľký záujem a vďaka vstupnej investícií oslovíme tiež „bežných“ ľudí pre ktorých bude táto čiastka únosná.

Naturhouse chce určite v rozvoji na Slovensku pokračovať. Aké sú plány na rok 2014?

Nejde iba o otváranie nových pobočiek, ale hlavne o upevňovanie pozície na trhu v roli lídra kvalitných služieb s pridanou hodnotou. Preto tiež tento rok plánujeme pre našich franchisantov a ich personál workshopy a školenia, na ktorých ich zoznámime s chystanými novinkami, ktoré im pomôžu s jednoduchším a efektívnejším vedením vlastných poradní a zvýši efektivitu v dosiahnutí spokojnosti našich klientov. Tiež sme prichystali podporné marketingové materiály, jedálne lístky a ďalší diel kuchárskej knihy Varte zdravo a chutne s exkluzívnymi receptami vyvinutými našimi dietológmi. Prvý diel tejto kuchárskej knihy sme museli nechať niekoľkokrát dotlačiť pre veľký záujem. Veľkej obľube sa teší magazín PESO PERFECTO, v ktorom plánujeme urobiť tiež niekoľko vylepšení na základe ohlasov našich klientov i personálu na pobočkách.

Líši sa rozvoj na slovenskom trhu nejakým spôsobom od toho na trhu českom?

Na oboch trhoch je nevyhnutné byť pre nových obchodných partnerov atraktívnym konceptom, prinášať im služby na kľúč, individuálne sa im venovať a aktívne ich počúvať. Podľa môjho názoru a skúseností iba toto je cesta ako si nielen získať nových franchistantov, ale hlavne udržať si ich náklonnosť a priazeň. Každý trh má však svoje individuálne potreby a vyžaduje v niektorých ohľadoch odlišný prístup. Vždy je dôležitá poctivá a detailná práca.

Ako by ste zhodnotil fungovanie slovenského franchisového trhu?

Slovenský trh prechádza podľa môjho názoru kladným vývojom a záujem o franchising ako formu podnikania rastie. Dosiahnutie úspechu však vyžaduje viac energie než na českom trhu. Ukazuje sa, že jedným z faktorov, ktoré limitujú rozvoj podnikania formou franchisingu, je nedostatočná kapitálová výbava budúcich podnikateľov. Bohužiaľ ani banky túto skutočnosť začínajúcim podnikateľom neuľahčujú. Na druhú stranu ma osobne teší, že záujemcovia o licenciu sú často dobre informovaný, vedia, čo je franchising, čo toto podnikanie prináša a dokonca si zisťujú informácie od našich súčasných franchisantov. Stav trhu tiež umožňuje napríklad vyjednávať výhodnejšie nájomné podmienky.