Sieť estetických a regeneračných centier AMARYLLIS chce doktorka Takácsová ďalej rozširovať v ČR a na Slovensku, v pláne je preniknúť aj na maďarský trh.
09.12.2013
Lekárka a majiteľka konceptu Medi Health and Beauty Zlata Takácsová predstavuje v Rozhovoru týždňa plány a smer svojich centier AMARYLLIS.
 

Pani doktorka, ako vlastne Vaše rozhodnutie vytvoriť prvé estetické a regeneračné centrum vzniklo? A prečo ste zvažovala rozšírenie formou franchisy? Vieme, že ste i naďalej aktívnym odborným lekárom niekoľkých špecializácií medicíny na ambulancii v nemocnici.

Vzhľadom na zhoršujúci sa stav populácie ako zo strany výživy a takisto celkovej nedostatočnej starostlivosti o telesnú schránku, rozhodla som sa pred rokmi otvoriť, vtedy malý salón AMARYLLIS. Hneď na začiatku som si na svojej vlastnej koži „vychutnávala“ všetky kopance, ktoré so začiatkom podnikania prichádzajú. Súčasne som pracovala na svojich vlastných postupoch, protokoloch ošetrenia s využitím zdravotníckych prístrojov i manuálnych techník, ktoré sa stali veľmi úspešnými, takže počas niekoľkých mesiacov bol priestor malého salónu tesný, úplne nedostatočný a bolo potrebné presunúť sa do väčších priestorov, podľa požiadavkou klientov najlepšie do centra mesta. Tak vzniklo Centrum Amaryllis. Okrem redukčných programov pod dohľadom odborníka, efektných zoštíhľujúcich kombinovaných prístrojových i manuálnych procedúr , sme poskytovali aj ošetrenia z oblasti estetickej medicíny – vyhladenie vrások, omladenie, mezoterapia pre plnú vitalizáciu pleti, depilácia...ďalej rôzne typy masáží a regeneračných ošetrení tela. Náplň centra sa neustále rozvíja, rozširuje, ale jedno stále zostáva : veľký dôraz kladený na kvalitu poskytovaných služieb, na dôslednú starostlivosť o klientov, na pestovanie zdravej krásy, regeneráciu tela i duše. Keďže naše centrum navštevujú klienti/klientky zo vzdialenejších miest Českej republiky a iných krajín, začala som rozmýšľať o forme rozšírenia – tvorbe siete AMARYLLIS. Samozrejme vôbec nie je reálne, aby bola na všetkých miestach naraz. A tak aj s akceptáciou horšej dnešnej doby, kedy podnikanie ani zďaleka nie je také jednoduché ako napríklad pred 10 rokmi, rozhodli sme sa o franchisovú formu spolupodnikania s našimi záujemcami o spoluprácu, s aktívnym rozširovaním skúseností (schopností, vedomostí)a možnosťou konzultácie.

Prečo ste si vybrali práve formu franchisy ako formu spolupodnikania a ako sa vyvíjala myšlienka franchysy AMARYLLIS?

Atraktivita franchisy je pre nás v tom, že všetci kto sú v nej zúčastnení, majú eminentný záujem o podávanie čo najlepších výsledkov. Len spokojný klient sa vracia a praje si ďalšie ošetrenie a tak prináša peniaze. V prípade obstarania vlastnej prevádzky by bolo veľmi problematické dohliadať na zamestnancov. Povedzme si úprimne, veľa zamestnancov keď môžu, tak sa práci nevenujú. Od zamestnanca, i keď ho dobre zaplatíte, nemôžete očakávať alebo dokonca vyžadovať inovácie, nápady...Tento postoj je však nevyhnutný u osôb zainteresovaných, t. j. u potenciálnych franchisantov. Preto je pre nás a pre zachovanie vysokého štandardu siete najlepším riešením franchisa.

Aké sú Vaše nároky na spolupodnikateľov - franchisantov?

Na začiatku bola predstava, že franchisové štúdio/centrum bude svojou náplňou úplne podobné centru v Prahe. Záujemcov je síce veľa, no aj naše požiadavky musia byť naplnené, hlavne čo sa týka prístupu jednotlivých franchisantov. Ďalším dôležitým predpokladom je potreba sa v danej oblasti vzdelávať a chcieť byť najlepším. Ohľadom financií – u všetkých typov franchisy je otázka kapitálu riešiteľná priamou pôžičkou – úverom, leasingom. V priebehu mesiacov nás oslovili maséri, masérky, kozmetičky, ktoré tiež majú záujem o spoluprácu, ale do veľkých projektov typu „Beauty institut“ sa z finančných dôvodov (a nielen z týchto) nechcú púšťať. Pre nich bol vytvorený „ Beuty Point“ alebo „Beauty Mobile“ typ franchisy.

Popíšte, prosím, bližšie Vaše ponúkané typy spolupráce

Dobre vieme, že najťažšie sú začiatky. Či už po finančnej stránke, ale aj po stránke schopnosti zvládnuť všetky potenciálne úvodné problémy. Naši franchisanti určite nezostávajú s ničím bez pomoci. A okrem iného, vďaka skúsenostiam „materského“ centra sa s niektorými vážnymi problémami ani nestretnú. Naše typy franchis AMARYLLIS sú v stručnosti: BEAUTY INSTITUT AMARYLLIS, ktorý je určený pre profesionálov, dermatologické ambulancie, estetické centrá so zameraním na estetickú neinvazívnu medicínu; BEAUTY POINT AMARYLLIS pre začínajúce kozmetičky, kozmetické salóny; BEAUTY MOBILE AMARYLLIS, čo je najmenšia forma franchisy „šitá na mieru“ záujemcom, ktorí navštevujú svojich klientov v domácom prostredí, v hotelových priestoroch alebo prípadne v kancelárii. Každá z týchto typov franchis poskytuje i predaj dermokozmetiky RENLIVE i REJUVE, čiže ošetrujúcu kozmetiku čistého rastlinného pôvodu bez parabénov, konzervantov, bez parafinu alebo vazeliny.

Kde všade Vaši franchisanti pôsobia?

„ Materský“ Beauty institut AMARYLLIS sa venuje svojim klientom v Prahe. Franchisa typu „ Beauty Institut“ je otvorená v Českých Budejoviciach a Karlových Varoch, na Slovensku v Dunajskej Strede. „AMARYLLIS Beauty pointy“ ponúkajú svoje služby v Teliciach, v Kroměříži a Uherskom Hradišti. Čo sa týka typu „ Beauty Mobile AMARYLLIS“ - tento typ je najmladší. Poskytujú ho franchisoví partneri v Teliciach a Kroměříži.

Ako plánujete rozširovať centra Amaryllis. V akej fáze sú prípravy?

Áno, práve pracujeme na rozšírení siete v Českej republike a na Slovensku, v pláne je preniknúť aj na maďarský trh. Vyplýva to samozrejme aj z našej spolupráce s výrobcami, aj zo záujmu potenciálnych franchisantov. Vytvoriť franchisu pre nás neznamená len zariadiť ju certifikovanými prístrojmi , zariadením, kozmoceutikou a odborne zaučiť personál. Pri vstupe na trh ktoréhokoľvek štátu je potrebné overiť si povinnosti v danej krajine, zabezpečiť preklady dokumentov, katalógov a manuálov do úradného jazyka daného štátu.

Vieme, že sa staráte o preškolenie Vašich franchisantov a vaše interné workshopy so záverečným preskúšaním sú náročné. Ako takéto školenie prebieha?

Školenia a preškolenia sú základom k profesionalite. Ale nemyslím, že by to bolo také náročné. Primárne sú základné školenia uskutočňované v Centre Amaryllis v Prahe. Samozrejmosťou sú školenia o našich prístrojoch, kosmeceutikách aj na mieste. Naši školitelia na začiatku vzniku franchisy zostávajú k dispozícii na mieste niekoľko dní – v prípade potreby sú hneď nápomocní. Dobre vieme, že až pri spustení prevádzky každý spozná , kde by ho čo mohlo nemilo prekvapiť, či už ide o konzultáciu s polymorbidným klientom alebo o ošetrenie. Ďalšou výhodou pre našich franchisantov je možnosť konzultácie s hlavným lekárom centra AMARYLLIS pre prípad akýchkoľvek neštandardných situácií. Našou maximálnou snahou je v našich franchisových prevádzkach dosiahnuť ponuku kvalitne uskutočňovaných bezpečných ošetrení s maximálnym komfortom pre klienta i pre personál.


Populárne na fóre