Naturhouse prevádzkuje na Slovensku 10 franchisových centier. Ďalšie 2 sú vo vlastnej držbe.
21.11.2013
Franchisová sieť Naturhouse ponúka okrem klasickej licencie aj mikrokoncept pre menšie mestá. Pokračuje v rozvoji siete.
 

Myšlienka dietetických centier Naturhouse vznikla v Španielsku a za 20 rokov, čo na trhu pôsobí, sa rozšírila i do ďalších štátov Európy. Svoje miesto sieť našla i na Slovensku, kde úspešne vedie 10 franchisových pobočiek a v rozvoji chce pokračovať. Pre záujemcov o franchisovú licenciu ponúka nielen klasickú franchisu, ale tiež mikrokoncept. Pre Česko a Slovensko drží franchisovú licenciu firma Reduccia.

Mikrokoncept Naturhouse bol predstavený v tomto roku a je určený pre mestá pod 20 tisíc obyvateľov. Franchisantovi stačí priestor pre pobočku v rozlohe 20 m2. Predajňa musí byť umiestnená na frekventovanom mieste v centre mesta. „Prvú pobočku mikrokonceptu spustíme pri Prahe a budeme sledovať, aké výsledky tento koncept prinesie,“ hovorí master-franchisant Naturhouse pre ČR a SR Ján Gonda s tým, že pre Slovensko vidí v mikrokonceptoch väčší potenciál.

Vstupná investícia pre mikrokoncept začína na 11 200 EUR, pre klasickú pobočku Naturhouse vychádza investícia na predajňu od 16 100 EUR. Čiastka zahrňuje nákup produktov a úpravy obchodného miesta. Návratnosť investície sa pohybuje od 1 roku do 3 rokov.