14.11.2013

Výstava na Slovensku

V dňoch 30. až 31. októbra sa v Bratislave prvý krát uskutočnila výstava pre podnikanie a franchising. Predstavilo sa na nej 26 franchisových konceptov.

Výstavu počas dvoch dní navštívilo celkovo 423 návštevníkov, ktorí prejavili záujem o vzdelávanie a informácie v odbore a 82 % z nich odchádzalo veľmi spokojných s ponukou odborných prednášok. Podľa ankety, ktorú organizátori v rámci výstavy uskutočnili, celkovo 65 % zúčastnených uvažuje o kúpe franchisovej licencie a zhruba 89 % respondentov uvádza, že výstavu navštívilo z dôvodu oboznámenia sa s novinkami a možnosťami, ktoré odbor prináša i pre stretnutie s jednotlivými franchisovými konceptmi. Súčasťou jednej z prednášok bolo i predstavenie spustenia nového odborného portálu Franchising.sk, za ktorým stojí spoločnosť PROFIT system.

vystava franchisingu, Bratislava

Prvý ročník Medzinárodnej výstavy pre podnikanie a franchising na Slovensku sa uskutočnil v bratislavskom Palffyho paláci.

Hlavným partnerom výstavy bola Slovenská franchisingová asociácia (SFA). „Každá aktivita, ktorá podporuje obor je vítaná,“ hodnotí akciu prezident SFA Jozef Šétaffy s tým, že sa na ňu nadväzujú nielen obchodné, ale i partnerské vzťahy a spolupráce. „Ako dobrý príklad môže slúžiť plánovaná užšia spolupráca medzi slovenskou a franchisingovou asociáciou, o ktoré sme hovorili s prezidentom Českej asociácie franchisingu pánom Jánom Gondom,“ doplňuje Šétaffy.

Pre každého niečo

Súčasťou projektu bol tiež sprievodný program, ktorý doplňoval jednotlivé prezentácie vystavujúcich subjektov a ktorý prebiehal po celú dobu výstavy priamo na výstavnej ploche a v priľahlom sále. Bolo tu možné vypočuť si rôzne referáty a prezentácie, nadviazať užitočné kontakty, zúčastniť sa diskusií a osobne spoznať odborníkov a poradcov nielen z franchisového podnikania, ale i z ďalších oblastí. K dispozícii návštevníkov boli zástupcovia franchisových systémov, experti na mnoho odborných tém.

„Koncepcie výstav konaných v Prahe a Bratislave sa prejavuje ako životaschopná, prináša nielen obchodné efekty pre zúčastnených, ale tiež možnosti dopredu sa informovať, vzdelávať a dozvedieť sa niečo viac v osobných rozhovoroch so zástupcami franchisových konceptov,“ hovorí spoluorganizátorka výstavy Monika Hrubalová.

Zdieľaj článok

Komentáre na fórum

0

chcete viac?

newsletter Franchising.sk

If you see this, leave this form field blank