Ako predísť strate ilúzii pri voľbe značky?

11.10.2013
Keď si potenciálny kandidát vyberá franchisu, zdá sa mu, že postupuje racionálne. Mal by však dôkladne zauvažovať o svojich emóciách.
 

Ukazuje sa, že emócie nás silne ovplyvňujú pri rozhodovaní o ekonomických záležitostiach, ktoré len zdanlivo patria do racionálneho sveta. Rovnako ako v stave zamilovanosti krása môže niekedy zakryť zlý charakter, tiež v podnikaní môžu silné emócie vo vzťahu k značke (napr. auta) zakryť skutočnosť, že auto je príliš drahé a má príliš veľkú spotrebu.

Chcem byť šejk

Burzoví investori sa ako prvý rozhodli využívať nálady a emócie pre hodnotenie investícii. Vznikol špeciálny index nálad investorov, ktorý sa dá používať ako ukazovateľ pri kapitálových investíciách. Pozrime sa z toho hľadiska bližšie na franchising. Zohrávajú emócie tak veľkú úlohu? Skúsme sa zamyslieť nad tým, prečo majú napr. práčovne malé percento prihlášok franchisových kandidátov? Ide predsa o veľmi stabilné podnikanie s pevným dopytom bez sezónnych poklesov obratu. Jednoducho nie každý sa chce vidieť ako majiteľ práčovne? Z prieskumu urobeného medzi franchisantmi je zrejmé, že by najradšej riadili niečo prestížne, alebo drahé. Ukazuje sa, že symbolické hodnoty obsiahnuté v značke majú pre investorov zásadný význam a niekedy pri voľbe rozhodujú.

Chcem to mať hneď

Väčšina investorov sa rozhoduje príliš netrpezlivo a impulzívne. Niekomu sa nechce čakať na dosiahnutie zisku. Je treba mať na pamäti toto prirodzené ľudské obmedzenie pri výbere franchisy, pretože aj niektorý franchisori sa predbiehajú v sľubovaní niekoľkomesačnej návratnosti investície. Kladná reakcia na podobne nereálne sľuby môže viesť k značnej frustrácií, ak bude návratnosť investície v nedohľadne aj po roku podnikania.

Pri voľbe franchisingu musíme teda skúmať vlastné emócie, aby sme sa nedostali do pasce ilúzii, hovorí Marek Halfar riaditeľ poradenskej firmy PROFIT system. Vyhodnotenie rentability investície môže pomôcť zahladiť emócie. Ak vieme, že náš zisk sa bude odkladať, musíme si spočítať pravdepodobnosť, či je tento disk vôbec dosiahnuteľný.